Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Kjetil F. Aasmundsson

Kjetil F. Aasmundsson
1311 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Forskningsartikkelen "Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change" har fått oppmerksomhet i flere land etter at den ble annonsert og publisert i forrige uke. De fire forskerne, hvorav Stefan Wirsenius fra Chalmers Tekniska Högskolan i Gøteborg er den ene, har blant annet sett på klimagassutslipp...
God matjord på gården min var en god buffer mot årets varme og tørke, sa en beskjeden vinnerbonde som del av forklaringen på det sterke avlingsresultatet. – Så har vi forhåpentligvis gjort en del andre ting riktig, la han til. Kåringsseremonien fant sted på et arrangement på NMBU Campus på Ås...
Tap av artsmangfoldet på jorda skjer i høyt tempo. Tall fra WWFs Living planet report viser at reduksjonen av dyrebestandene har vært på minst 60 % siden 1970, og i Mellom- og Sør-Amerika er over 80 % av artsmangfoldet borte. Problemlisten kan gjøres mye lengre. – Mange land uttrykker nå at...
Gulowsen har vært ansatt i Greenpeace Norge i 19 år, 11 av dem som leder, og kan se tilbake på stor vekst på sin vakt. Men til jul er det slutt. Han oppsummerer noe av utviklingen selv i et innlegg på Facebook: Da han begynte var han alene som ansatt,...
Tusenvis av demonstranter deltok i aksjonene i London sist lørdag. Extinction Rebellion stengte fem broer. Protestaksjonene holdes for å rette et sterkere og mer markant søkelys på klimatruslene, som gruppen (forkortes til XR) mener ikke tas på alvor av regjerende myndigheter. LES OGSÅ: Går gjerne i fengsel for klimaet, og nå...
I en tale på LOs olje- og gassmesse i Bergen tirsdag denne uken, siterte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg lederen for FNs klimapanel Hoesung Lee. Så trakk Freiberg sin egen spesielle konklusjon. HoesungLee var i Norge uken før, som gjest og foredragsholder på Zerokonferansen, der hovedtemaet hans var den siste...
I 2017 ble det gjennomført en forskriftsendring som gjorde det mulig å bruke elsykkel i utmark, men i Oslo satte markaloven en stopper for det. Men hvis regjeringens forslag går i gjennom, kan det nå bli lovlig også i Oslomarka. – Vi tilrettelegger for at enda flere kan sykle i Marka....
Extinction Rebellion (XR) begynner å få et lite fotfeste også i andre land, og Norge er et av landene som de ønsker å rekruttere fra i tiden framover. I Sverige og Danmark er det allerede lagt et grunnlag for dannelse av nye "rebell-grupper". Moderorganisasjonen til Extinction Rebellion, Rising Up!, har...
I Norge var det NU som påkalte den miljøengasjerte artistens oppmerksomhet.  Nylig ble organisasjonens konto styrket med 208.270 kroner. Avsender: Paul Simon. Det er nettstedet Journalen på OsloMet som skriver om saken. I et brev som fulgte donasjonen skriver Simon dette: «Nå som jeg spiller i disse byene for siste gang har jeg...
– Det er en økende oppmerksomhet og etterspørsel etter informasjon og kunnskap rundt spørsmål knyttet til klima -og miljøspørsmål i næringslivet, ikke minst rundt økt finansiell risiko, uttaler Saltvedt i et innlegg på sidene til Zero. – Jeg ønsker derfor å bidra til å få tydeliggjort det arbeidet ZERO gjør...