Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: barskog

Presset vil øke i takt med klimaendringene i årene som kommer.
I perioden 2015 til 2020 ble det hvert år avskoget 10 millioner hektar globalt. I perioden 1990 til 2000 var tallet 16 millioner hektar.