Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: bergen

– Disse temperaturendringene er et tydelig utslag av klimaendringene, og vi forventer at det blir stadig varmere, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt i en pressemelding. En høysommerdag er en dag med temperatur over 25 grader. Bergen har i snitt hatt åtte og en halv slike dager...
Tiltakshavar Hordaland fylkeskommune reknar med å kjøpe inn om lag 80 elektrisk drevne bussar som skal køyre minst 3,5 millionar kilometer årleg. Bussane blir sett i trafikk i desember 2020. – Dette er ei offensiv satsing på grønt skifte og miljøvenleg transport. Då vi handsama det nye bussanbodet, løfta vi miljøprofilen...
Røykgassen fra BIRs energianlegg skal fanges opp, og deler av CO2–mengden i den skal brukes til å produsere karbon-nanofiber. Slik ønsker selskapene å skape en ny grønn industri og medfølgende arbeidsplasser. Verdensmarkedet for karbon-nanofiber (KNF) anses for å være i sterk vekst. KNF blir fremstilt gjennom en kjemisk prosess som separerer CO2-molekylet...
Av disse pengene går 50 millioner kroner til Bergen Havn. Landstrømanleggene i Bergen blir etablert ved cruisekaiene på Skolten og Bontelabo, og skal kunne levere strøm til tre skip samtidig. – Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri...
Bergen kommune har siden 2009 hatt prosjektet Renere Havn Bergen løpende, og mandag 17. september var første del av tre ferdig - ryddingen av Puddefjorden. Utgangspunktet har vært at store deler av sjøbunnen utenfor Bergen er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter, særlig PCB og kvikksølv. Prosjektet Renere Puddefjord har...
Målet er å utvikle klimavarsling til et presisjonsnivå som gjør det praktisk nyttig for det norske samfunnet og for aktører i og rundt havområdene fra Atlanterhavet til Arktis, heter det i en pressemelding i anledning lanseringen. Forskningsenheten blir etablert i tilknytning til Bjerknessenteret og får navnet Bjerknes CPU, der CPU...