Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: CCS

Onsdag 1. november ble to internasjonale standarder for transport og geologisk lagring av CO2 lansert hos Oljedirektoratet i Stavanger. Det er Standard Norge som melder dette. De nye standardene skal bidra til å realisere konkrete fullskalaprosjekter nasjonalt og internasjonalt og dermed styrke innsatsen mot global oppvarming, heter det. – Disse standardene...
Det skal brukes fire milliarder euro hvert år fram til 2030 for å nå det ambisiøse målet. Karbonfangst og -lagring skal bidra med over en tredjedel av kuttene. De nye utslippsmålene framkommer i klimaplanene som den nederlandske regjeringskoalisjonen har lagt fram, opplyser Bellona i dag. Dermed tar Nederland en lederrolle blant industrilandene...