Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Frankrike

Forfatningsdomstolen slo fast at det nåværende målet om å redusere CO2-utslippene til 55 prosent av 1990-nivåene innen 2030 er «uforenlig med grunnleggende rettigheter».
Dersom loven blir endelig vedtatt vil Frankrike bli det første land i verden som gjør det mulig for folk å bytte inn en gammel bil mot en elektrisk sykkel.
"Macron går bakover - han utfører en moonwalk. Han er en skuespiller som later som han går framover, men faktisk går han bare bakover."
– Klimakrisen er den største trusselen mot menneskeheten. Derfor er det ubegripelig at militæret ikke engang oppgir sine karbonutslipp, sier Malin Björk, svensk EU-parlamentariker.
De mest rammede regionene i Europa vil sannsynligvis få betydelig reduksjon i luftkvaliteten.
«Dette er første gang i Frankrike at en domstol tar hensyn til miljøkriterier for å rettferdiggjøre nytten av statusen som en syk utlending», uttaler Ludovic Rivière, mannens advokat, til nettstedet InfoMigrants. «Det er åpenbart at miljøforholdene i Bangladesh i dag gjør at jeg kan bekrefte at det ville vært en illusjon...
Passivitet fra staten har ført til økologisk skade, mener domstolen.
Intensiv drift på olivengårder i flere middelhavsland går hardt ut over småfuglbestandene. Når fuglene har gått til ro for natten i oliventrærne kommer innhøstingsmaskinene som er sugemaskiner. Småfuglene blir sugd inn sammen med bærene. Den høye lyden fra maskinene sammen med sterkt lys antas å forvirre fuglene slik at de...
Av Natalie Sauer og Karl Mathiesen (CHN) Den franske regjeringen har lagt fram et lovforslag som forplikter landet til å bli karbonnøytralt innen 2050. Endringene gir atomkraft en større rolle, og de konkrete utslippsmålene for midten av århundret reduseres. Det skaper bekymring i miljøkretser. Finanskomitéen, sosialkomitéen og miljøkomitéen i landet fikk oversendt lovutkastet 7. februar....
I et radiointervju med France Inter skal Hulot ha sagt at beslutningen hans var et resultat av akkumulerte skuffelser over utilstrekkelige tiltak mot klimaendringer, manglende bevaring av biologisk mangfold og inngripen mot andre miljøtrusler. Nyhetsbyrået Reuters er blant de som skriver om saken. Hulot representerer De Grønne i den franske regjeringen. Han stilte...