Slike maskiner brukes i innhøsting. Måltrost innfelt. Foto: Skjermdump, YouTube/Wikimedia Commons.

Intensiv drift på olivengårder i flere middelhavsland går hardt ut over småfuglbestandene. Når fuglene har gått til ro for natten i oliventrærne kommer innhøstingsmaskinene som er sugemaskiner. Småfuglene blir sugd inn sammen med bærene.

Den høye lyden fra maskinene sammen med sterkt lys antas å forvirre fuglene slik at de ikke klarer å rømme. I stedet blir de ofre for innsugingen.

Innhøstingen av olivenbærene skjer på nattestid fordi det da er kjølig og bærene sies å bevare smaksstoffene bedre.

Nettstedet Birdguides.com viser til ny forskning som er gjort, og opplyser med bakgrunn i studien at bare i Andalusia-regionen i Spania har anslagsvis 2,6 millioner fugler blitt drept årlig. De regionale myndighetene i Andalusia skal nylig ha satt en stopper for praksisen, men i flere andre land og regioner pågår den fortsatt.

Funnene er også kommentert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Krever at myndighetene griper inn

Det er i perioden fra oktober til januar at innhøstingen skjer, og som tar livet av småfugler som i stor grad er trekkfugler fra nord-Europa og sentral-Europa.

I olivengårder i blant annet Frankrike, Portugal og Italia drives innhøstingen fortsatt på denne måten, og i en separat studie fant man at nesten 100.000 fugler blir drept hvert år i Portugal.

En talsmann for den portugisiske fugleforskningsinstitusjonen Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA), Domingos Leitão, viser til EUs fugledirektiv som sier at fugler ikke skal forstyrres under hvile.

– Når negative ting som dette blir avdekket må myndighetene handle raskt med tiltak. Vi snakker om hundretusenvis av døde fugler. Mangelen på regulering gjør at fugler dør, og annen miljøpåvirkning skjer, slik som jorderosjon og forurensing av grunnvannssedimenter fra syntetiske kjemikalier og superintensivt jordbruk, sier  Leitão.

På denne YouTube-videoen kan du hvordan en slik innhøstingsmaskin for oliven virker (videoen og maskinen er ikke spesielt knyttet til saken).

Er sjokkert

Generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Aadne Solbakken, blir rystet når Naturpress informerer han om småfugldød fra denne type oliveninnhøsting.

– Jeg er sjokkert, om alt dette viser seg å være riktig. Det er alvorlig og grusomt. Jeg ser på bildet (i rapporten, red. anm.) at det ligger døde måltrost blant olivenbærene, og trolig gransanger. Dette er jo  fugler som trekker fra Norge, blant annet, men vi er opptatt av fugler fra alle land. Dette er en landbruksmetode som er helt uakseptabel, sier Solbakken.

Han minner om at Norge ikke har ratifisert EUs fugledirektiv.

– Det er jo bevisste kommersielle valg som blir tatt av disse olivenprodusentene, og man gir tydelig blaffen i konsekvensene. Når dette blir kjent må produsentene få beskjed om at slikt er i mot internasjonalt regelverk, og ikke minst moralsk forkastelig. Slike skal vi ikke kjøpe inn fra, sier Kjetil Solbakken.

Ukjent for Norgesgruppen

Heller ikke hos Norges største dagligvarekjede Norgesgruppen er man kjent med denne saken.

– Alle våre leverandører av olivenprodukter har gitt tilbakemelding til meg, og jeg kan si at ingen av dem som leverer til våre merker bruker denne typen metoder under innhøsting av oliven, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i konsernet.

Hun opplyser at Norgesgruppens olivenimport i all hovedsak skjer fra Hellas.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?