Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: gummigranulat

Kunstgress med gummigranulat.
Norske klubber og baneeiere kan i henhold til kampanjen som lanseres, søke om støtte til miljøtiltak på inntil 350 000 kroner per kunstgressbane.
Bildekk inneholder et kjemikalie som omdannes til et stoff som kan være svært giftig for fisk, viser amerikanske undersøkelser.
Forskrift kommer 1. juli: Mikroplastutslipp fra kunstgressbaner skal reduseres med 90 % hvis ny regulering virker som den skal.