Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Regnskogstatus: Lovende i Indonesia, nedslående i Brasil

Regnskog på øya Sulawesi i Indonesia. Bildet er fra 2014. Foto: Dani Albakia / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Norge skal nå betale ut 530 millioner kroner til Indonesia i oppfyllingen av en avtale om skogbevaring mellom de to landene.

Utbetalingen er resultatbasert, og skjer fordi avskogingen i Indonesia nå går ned, melder Klima- og miljødepartementet. Utslippene fra skogforringelse i landet var lavere i 2016-2017 enn det var i de ti foregående årene. For årene 2017/2018 og 2018/2019 har avskogingen holdt seg på samme nivå, eller gått litt ned, blir det opplyst fra indonesiske myndigheter.

Indonesia har den tredje største regnskogen i verden.

– Banerytende, sier Rotevatn

Samarbeidet mellom Norge og Indonesia har pågått siden 2010, og har som målsetting å redusere avskoging, skogforringelse og ødeleggelse av torvmyr.

En rapport fra  en uavhengig tredjepart slår fast at Indonesia nå har redusert utslippene sine med om lag 18 millioner tonn CO2, ifølge KLD. Det svarer til en tredjedel av alle årlige utslipp i  Norge.

– Dette er banebrytende. Indonesia har tatt store og viktige skritt. Skog- og arealbruksreformene til president Joko Widodo og miljø- og skogbruksminister Siti Nurbaya gir imponerende resultater, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), i et innlegg på KLDs sine hjemmesider.

Økende avskoging i brasiliansk Amazonas fortsetter

Utviklingen i brasiliansk Amazonas går motsatt vei. Avskogingen der økte med hele 25 prosent i første halvår av 2020, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ifølge tall fra NPE (National Institute for Space Research).

Tilsammen 3 069 kvadratkilometer skog ble hogd i perioden, et areal som tilsvarer mer enn gamle Vestfold fylke. I juni måned alene ble 1 000 kvadratkilometer skog fjernet, og ikke siden man begynte å føre statistikk i 2015 har avskogingen vært så høy.

Norge stanset i fjor høst alle utbetalinger til Amazonasfondet, som en følge av den økte avskogingen under Bolsonaro-regimet. I løpet av det siste tiåret har Norge betalt 8,3 milliarder kroner til dette fondet, for å bremse regnskoghogsten i brasiliansk Amazonas. Den dårlige utviklingen ser ut til å fortsette, og nå står den årvisse skogbrannsesongen for døra.

Press fra investorer kan se ut til å virke

Et signal om at det er en annen holdning på gang fra brasilianske myndigheter, er at det vurderes å innføre et 4 måneders forbud mot brenning av skog i Amazonas og Pantanal. Forbudet er ventet snarlig, ifølge Regnskogfondet.

En årsak til dette kan være reaksjoner fra internasjonale investorer, rettet til landets myndigheter.

34 investorer fra ni land, deriblant Storebrand, KLP, Gjensidige og Sparebank1 fra Norge, sendte i slutten av juni et felles brev til brasilianske myndigheter. Der uttrykkes det bekymring for den økte avskogingen og manglende beskyttelse av urfolks rettigheter, ifølge Regnskogfondet.

Investorene mener det “skaper stor usikkerhet rundt vilkårene for å investere i eller gi finansielle tjenester til Brasil».


- Annonse -
Vil du annonsere her?