President Joko Widodo i Indonesia. Foto: Wikimedia Commons / Flickr.

Samarbeidet mellom de to landene har vart i mer enn 10 år. Bruddet omtales som om det knapt var uenigheter landene i mellom.

Regjeringen melder at de fredag 10. september fikk formelt varsel om at Indonesias regjering vil avslutte intensjonsavtalen fra 2010 om samarbeid om reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse.

Klima- og miljøverndepartementet skriver at samarbeidet om å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse har ført til at Indonesia har blitt verdensledende på bekjempelse av tropisk avskoging.

Departementet omtaler Indonesias innsats på området i rosende ordelag: «Det har skjedd en rekke fremskritt, i form av reguleringer og lovendringer for å beskytte landets regnskoger. Resultatene er imponerende. I løpet av de siste fire årene har Indonesia levert massive reduksjoner i avskoging og konvertering av torvmyr. Dette er et betydelig bidrag i kampen mot globale klimaendringer og for beskyttelsen av biologisk mangfold«, skriver KLD.

Var klart i juni i fjor

Et avklart økonomisk bidrag fra Norge på 530 millioner kroner til Indonesia blir likevel ikke gjennomført, penger som landet i henhold til avtalen har gjort seg fortjent til gjennom dokumenterte resultater av avskoging i 2016/2017.

Allerede i juni i fjor meldte KLD at beløpet på 530 millioner kroner var klart til utbetaling. Utbetalingen er resultatbasert, og skjer fordi avskogingen i Indonesia nå går ned, meldte Klima- og miljødepartementet da.

For årene 2017/2018 og 2018/2019 har avskogingen holdt seg på samme nivå, eller gått litt ned, ifølge indonesiske myndigheter. Indonesia har redusert utslippene sine med om lag 18 millioner tonn CO2, tilsvarende en tredjedel av alle årlige utslipp i  Norge.

– Dette er banebrytende. Indonesia har tatt store og viktige skritt. Skog- og arealbruksreformene til president Joko Widodo og miljø- og skogbruksminister Siti Nurbaya gir imponerende resultater, uttalte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), i juni 2020.

LES OGSÅ (Juni 2020)

«Gode og konstruktive diskusjoner»

I svært diplomatiske vendinger beskrives bruddet 10. september 2021 mellom de to landene slik:

«Den siste tiden har Norge og Indonesia vært engasjert i diskusjoner om en juridisk avtale for overføring av det resultatbaserte bidraget. Disse diskusjonene pågikk frem til gårsdagens kunngjøring, og var etter Norges syn gode og konstruktive. Diskusjonene fant sted innenfor de rammene som er satt av regulatoriske retningslinjer i våre to land, inkludert norske krav til forvaltning av bistandsmidler. Gitt forpliktelsene våre i intensjonsavtalen og Indonesias oppløftende resultater, så vi fram til å støtte Indonesias innsats videre med tilsvarende betydelige årlige bidrag i årene som kommer

Norge gratulerer Indonesia med de imponerende prestasjonene til dags dato, heter det videre, og avslutningen av avtalen betyr heller ikke at dørene fra Norges side stenges for senere gjenopptakelse av samarbeidet:

«Vi er takknemlige for samarbeidet vårt så langt, og er klare til å fortsette og støtte Indonesias videre innsats for å beskytte sine skoger og torvmyrer gjennom tilnærminger begge lands myndigheter er komfortable med«.

Naturpress har forsøkt å få kommentarer fra KLD om saken, men har foreløpig ikke fått svar.

Oppfordrer til å sette seg rundt bordet igjen

Regnskogfondets generalsekretær Tørris Jæger ønsker ikke å spekulere i årsakene til at Indonesia nå avslutter avtalen med Norge.

– Vår oppfordring er at de setter seg rundt bordet igjen for å finne nye måter å samarbeide på om felles mål om bevaring av skogen, skriver han i en e-post.

– Frykter du at det øker riskoen for at avskogingen i landet vil øke igjen?

-Verden trenger partnerskap og avtaler for å få fortgang i innsatsen for verdens regnskoger. I fjor reduserte Indonesia avskogingen med 75%, så vi håper Norge og Indonesia kan utforske nye måter å samarbeide på for at den positive utviklingen med å få ned utslippene fra avskoging fortsetter.

Jæger sier han tror på Indonesia når de sier at ambisjonene både for skog og klima videreføres.

– Og vi håper at Norge og Indonesia kan fortsette et samarbeid, men må utforske mye måter å samarbeid på.

– Anser Regnskogfondet at samarbeidet mellom Indonesia og Norge for å begrense avskoging har vært vellykket?

-Ja, vi mener at samarbeidet har bidratt til den positive utviklingen vi nå ser med å få bukt med avskogingen, sier Tørris Jæger.


- Annonse -
Vil du annonsere her?