Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: KFK

Ozonhullet over Antarktis blir vanligvis synlig i august måned, for så å lukke seg igjen sent i november, eller endog i desember. Men det handler om årlige variasjoner. Ozonhullet har i et visst omfang reparert seg igjen, etter at hullet i mange år vokste som en følge av utslipp av...
I en ny studie som er publisert i Nature vises det til nye funn av utslipp av KFK-gassen KFK-11, som bryter ned ozonlaget. Det har kommet som en overraskelse på forskerne, skriver Cicero, senter for klimaforskning. KFK-11 ble totalforbudt i 2006. Etter at den såkalte Montrealprotokollen ble undertegnet i 1987, der alle...