Her er de som klager Norge inn for EMD i Strasbourg. Fra v.: Therese Woie (NU), Ingrid Skjoldvær, Lasse Bjørn, Ella Marie Hætta Isaksen, Gina Gylver, Frode Pleym (Greenpeace), Mia Cathryn Haugen Chamberlain og Gaute Eiterjord. Foto: Greenpeace.

Høyesterettsdommen i det norske klimasøksmålet gikk i favør av staten. Men den euroepiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) ønsker å se nærmere på saken.

For et halvt år siden sendte seks norske klimaaktivister, Natur og Ungdom og Greenpeace inn klage på dommen til EMD. Der hevdet de at det bryter med grunnleggende menneskerettigheter at den norske staten åpner for ny oljeboring.

Nå er det klart at EMD ønsker et svar fra den norske regjeringen, som en oppfølging av klagen. Ifølge Greenpeace Norge mener EMD at den norske klimaklagen kan bli en prinsipielt viktig sak for hvordan menneskerettighetene tolkes.

De fleste klager som sendes menneskerettighetsdomstolen blir avvist.

– Det er en svært viktig utvikling i saken at menneskerettighetsdomstolen nå vil ha svar fra den norske regjeringen. Å få saken opp på europeisk nivå er helt nødvendig etter den halvhjertede behandlingen menneskerettighetsspørsmålene fikk av Høyesterett. En dom fra menneskerettighetsdomstolen vil være viktig ikke bare for Norge, men også for anvendelsen av menneskerettighetene i klimasaker andre steder i Europa, sier Cathrine Hambro, miljøorganisasjonenes advokat fra Wahl-Larsen Advokatfirma, i en pressemelding.

Advokat Cathrine Hambro. Foto: Naturpress.

Mulig «impact case»

Domstolen skriver i svarbrevet til de norske partene «at saken er en potensiell “impact case”, som indikerer at dom i saken kan ha stor innvirkning på det norske rettssystemet, det europeiske rettssystemet eller hvor effektivt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fungerer.»

– Jeg er glad og lettet over at EMD anerkjenner hvor viktig denne saken er. Samtidig bekymrer det meg at regjeringen planlegger for mer oljeboring i nord mens vi venter på at saken skal behandles av domstolen. Klimakrisen er her nå og vi har ingen tid å miste, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, en av de seks unge som har klaget inn saken.

Også to andre klimasaker, fra miljøvernere i Portugal og Sveits, har blitt sendt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, men den norske klagen er den første som hovedsakelig tar for seg oljeboring i lys av klimakrisen.

Den norske regjeringen har frist til 13. april i år med å uttale seg.

Disse står bak klagen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen: Ingrid Skjoldvær (28), Gaute Eiterjord (26), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (23), Lasse Eriksen Bjørn (24), Gina Gylver (20), Natur og Ungdom og Greenpeace Norden.


- Annonse -
Vil du annonsere her?