Gina Gylver, NU-leder. Foto: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

28. november starter behandlingen i Oslo tingrett, der staten anklages for å ha brutt utredningskravet ved å godkjenne olje- og gassfeltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving i Nordsjøen.

Det er Greenpeace og Natur og Ungdom som stevner staten. Anklagerne anser denne rettssaken som en videreføring av den omfattende rettsrunden som gikk helt til Høyesterett i 2020, en sak mest kjent som «klimasøksmålet», der staten vant i desember det året.

Rettssaken i november skjer samtidig som FNs årlige klimatoppmøte i Dubai. COP28 starter 30. november og varer til 12. desember.

– Mens verdens land skal samles for å diskutere hvordan vi skal kutte klimagassutslipp, skal vi møte staten i retten fordi Norge fortsetter å åpne nye klimafiendtlige oljefelt. Det er svært ironisk, men det understreker også at det er ytterst nødvendig å ta norsk oljeboring til retten nok en gang, sier Klimentina Radkova, juridisk rådgiver i Greenpeace Norge.

Greenpeace mener dommen fra Høyesterett i 2020 brakte med seg noen gjennomslag for miljøet, og som det nye søksmålet nå bygger på. Dette er:

  • Staten plikter å nekte nye oljefelt av hensyn til klima og miljø.
  • Staten plikter å konsekvensutrede de globale klimavirkningene av nye oljefelt før disse kan godkjennes.

Miljøorganisasjonene mener at Olje- og energidepartementet brøt disse pliktene da de godkjente planer for utbygging og drift, såkalte PUD-er, for de nye feltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving i Nordsjøen.

Leder i NU, Gina Gylver, påpeker er at staten etter høyesterettsdommen i 2020 har fortsatt å godkjenne nye oljefelt, uten å konsekvensutrede de globale klimavirkningene.

– Regjeringen påstår at klima og natur skal være rammen for all politikk, men da må de også følge utredningskravene fra Høyesterett. Vi er avhengige av gode og ryddige prosesser som gjør det mulig å si nei til nye oljefelt av hensyn til klima og miljø, sier Gina Gylver.

Miljøorganisasjonene har levert krav om midlertidig forføyning for de tre prosjektene. Hvis kravet tas til følge betyr det at utbyggingen må opphøre inntil domstolen har vurdert det juridiske grunnlaget. Det ene, Breidablikk-feltet, er allerede under utbygging. Søksmålet prosederes av advokat Jenny Sandvig fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, opplyser organisasjonen i en melding.

Greenpeace og Natur og Ungdom har klaget inn det opprinnelige klimasøksmålet til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, og venter på behandling der.


- Annonse -