Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: landbruk

Uønskede rødalger fra Portugal kan gjøre nytte i fjøset på Jessheim.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Gårdsbruk har store takflater, så slik sett ligger forholdene godt til rette for å ta i bruk solcellepaneler".

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Vi har sett eksempler på at nesten hele årsklasser av fiskeyngel i mindre bekker og elver har dødd som følge av akuttutslipp av husdyrgjødsel."

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Bønder i Norden har fått utvidet vekstsesongen og kan nå dyrke i tre uker mer enn tidligere.
Intensiv jordbruksdrift med tidlig grasvekst, effektiv drenering, intensiv markbehandling og gjentatt slått, skaper problemer for vipa.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Løvelys" og satelittbasert sporing av husdyr er blant produktene som norske selskaper eksporterer til Øst-Afrika.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Kjøttforbruket pr person i Norge har økt med nesten 50 prosent siden 1989. Nå tas det til orde for begrensninger i kjøttreklamen.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Antallet tilsyn er gått ned fra 9.439 i 2016 til 2.840 i fjor. Det viser en gjennomgang av Mattilsynets årsrapporter om dyrevelferd.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Jordbrukspolitikken må være sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig, skriver signaturene av dette oppropet.
MatPrat er ansiktet utad for Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK), kjøttbransjens eget pr- og reklame-apparat.