Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: skandinavia

Presset vil øke i takt med klimaendringene i årene som kommer.
"Ulvene som dannet den skandinaviske ulvestammen på 1980-tallet er genetisk like de ulvene som finnes i Finland og i russiske Karelen".