Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Trondheim

Senteret i Trondheim skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel, heter det i en pressemelding. I 2016 utgjorde utslippene fra petroleumsvirksomheten om lag en fjerdedel av de samlede norske klimagassutslippene. På det nye forskningssenteret skal man utvikle teknologi og løsninger som...
Det ble over 2,5 millioner turer i fjor, en økning på 23 prosent.   Enda er de tomme stativene snødeponier, men nå begynner sola å ta tak, og 4. april skal de være fylt opp igjen med sykler til byens borgere og gjester. Fjoråret hadde en smått sensasjonell bruksøkning på 23%...
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim fikk tidligere i desember Trondheim kommunes energisparepris 2017 for et boligprosjekt med miljø- og klimavennlige løsninger. Massivtre har en nøkkelrolle som byggemateriale i det aktuelle byggeprosjektet. Boligprosjektet Moholt 50|50 (bildet) huser nesten 700 studenter, barnehage, bibliotek og aktivitetshus, butikk og næringsliv. Prosjektet har tidligere fått...