Illustrasjon av nye Trondheim Stasjon: Arkitema Architects.

Arkitema Architects vant arkitektkonkurransen for design av nye Trondheim Stasjon, hvor blant annet de bærende konstruksjonene skal være i tre.

Det gir et lavere CO2-fotavtrykk på den nye og moderne terminalen, men hele bygget er designet med hensyn til flere av FNs bærekraftsmål. Bygget blir sertifisert etter miljøstandarden BREEAM NOR. Bruken av tre knyttes også opp mot Trondheims stolte trehustradisjon.

Det nye stasjonssenteret skal bli et forbilde på klimavennlig byutvikling og grønn mobilitet, skriver vinneren av konkurransen. Forøvrig er målet å skape en møteplass for alle innbyggerne, og som samtidig blir et nytt arkitektonisk landemerke for Trondheim.

Illustrasjon: Arkitema Architects.

Arkitema Architects skal nå, sammen med PKA Arkitekter, jobbe videre med vinnerforslaget til det kommende stasjonssenteret, i tett samarbeid med Bane NOR Eiendom. I tillegg til å være et transportnav, vil bygget også inneholde store arealer for kontorlokaler, og romme hundrevis av arbeidsplasser, ifølge pressemeldingen som er sendt ut.

– Det nye terminalbygget vil bli en integrert del av kommunens flotte og ambisiøse fremtidsplaner for området mot havnen. Vi har lagt de fysiske rammene for klimavennlig reising med kollektivtrafikk. Her kommer ulike tjenester til å samles, og vi har planlagt nøye for å skape god flyt i logistikken for alle passasjerer, både de som kommer med tog, og de som kommer med buss, båt, sykkel og bil, sier Thomas Grave-Larsen, forretningsområdesjef i Arkitema Architects.

Firmaet ble etablert i Århus I Danmark i 1969, og er i dag et av Skandinavias største arkitektfirmaer, eid av COWI.

– Vi har vært i tett samarbeid med lokale arkitekter fra PKA, som har sikret at prosjektet har en solid lokal forankring. Vår arkitektoniske tilnærming til oppgaven har vært å skape et nytt, samlende byrom for Trondheim – en «storstue» som tilfører byen en rekke nye og uformelle møteplasser og rom. Stasjonsbyggets kurver og avtrappende fasader gjør at koblingen mellom byen og havnen blir forsterket. Og de ikoniske gamle trehusene ved Nidelven blir fremhevet når man ankommer byen fra sjøsiden via Sjøgangen, sier arkitekt og Partner Thomas Birkkjær i Arkitema.

En av de store utfordringene i den kommende byggeprosessen er at senteret skal plasseres over togskinnene, og at dette skal foregå uten at togdriften blir påvirket. Derfor vil de bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene bli oppført i moduler som kan monteres raskt. Også de spesielle fasadene, som gir solavskjerming til hele bygget, vil bli forhåndsprodusert i moduler for å forenkle monteringen av bygget.

Det er foreløpig uklart når nye Trondheim Stasjon skal stå ferdig.

Fra toghallen. Illustrasjon: Arkitema Architects.

 

- Annonse -