7,1 TWh med vindkraft under bygging i Q1

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Ved utgangen av første kvartal 2019 var 7,1 TWh ny vindkraft og 2,4 TWh ny vannkraft under bygging. Det er omtrent på samme nivå som forrige kvartal, melder NVE.

I første kvartal ble det satt i drift 280 GWh ny vann- og vindkraft. Dette fordeler seg på seks vannkraftprosjekter med samlet midlere årsproduksjon på 88 GWh og Marker vindkraftverk med en årsproduksjon på 192 GWh.

Ved utgangen av første kvartal er det registrert 75 vann- og vindkraftprosjekter som er under bygging. Samlet utgjør dette 9,5 TWh ny kraftproduksjon, hvorav nær to tredjedeler forventes ferdigstilt inneværende år.

OED, NVE og kommunene ga i første kvartal tillatelse til bygging av 216 GWh ny vannkraftproduksjon.

Nye prosjektsøknader på vindkraft blir ikke behandlet mens høringen av samlet plan for vindkraftutbygging i Norge pågår.


 

- Annonse -