Ill.foto: Unsplash.

Det Norges-baserte selskapet med hovedkontor i Oslo, varsler kraftig ekspansjon i en pressemelding i dag.

Målsettingen for selskapet er å forvalte en fornybarkapasitet på 15 GW globalt ved utgangen av 2025, en økning med 12 GW fra dagens nivå på 3,3 GW.

Satsingen vil trenge investeringer på 100 milliarder kroner, skriver selskapet i meldingen. Forretningsplanen understøttes av at selskapet opplever sterk vekst på tvers av flere fornybarlinjer; sol, vind, vannkraft, samt lagring, fremholdes det.

Scatec opererer nå på fire kontinenter og har 485 ansatte.

– Fra dag én har Scatec vært i fremste linje i et stadig mer dynamisk fornybarmarked, og vi er fortsatt i tet. I tråd med vår utvidede strategi utvikler vi løsninger for fornybar energi, og kombinerer sol, vind, vannkraft og lagring. Det kommer vår voksende kundebase av offentlige virksomheter og store energikunder til gode, sier konsernsjef Raymond Carlsen.

– Gunstig finansiell posisjon

LES SAKEN OM OPPKJØPET AV SN Power

Av de 100 milliardene vil 15 til 20 milliarder komme fra Scatec selv. Selskapet melder om solide marginer og kontantstrømmer fra kraftverk som er i drift. I 2020 kjøpte Scatec opp SN Power, og fikk med det et økonomisk løft parret med oppskalering.

SN Power er et internasjonalt kraftselskap som tidligere var eid av Norfund (Statens Investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland). SN Power utvikler, bygger, eier og drifter fornybare energianlegg i Asia, Afrika og Latin Amerika. Det har vannkraftverk i Uganda, Zambia, Laos, Filippinene og Panama.

– Scatec er en ren fornybar aktør. Forretningsmodellen vår vil fortsatt baseres utelukkende på pålitelige leveranser av fornybar energi. Vår kompetanse og track record på tvers av fornybare teknologier, og i nøkkelregioner med vekst – parret med den integrerte forretningsmodellen vår og et sterkt fokus på partnerskap – skaper varige konkurransefordeler, sier CEO Raymond Carlsen.

- Annonse -
Vil du annonsere her?