Frontrunner CMS
Frontrunner CMS
Marianne Sivertsen Næss.

Kystrekefiskerne får enda mer dieselstøtte

Sist oktober økte tilskuddet med 1 krone pr liter drivstoff. Nå øker Nærings- og fiskeridepartementet støtten ytterligere til kr 4,50 / liter. – Sammenlignet med...
Reketrålere i Utgårdskilen.

Bunntråling: Hvalers ordfører går i krigen for rekefiskerne

Naturvernforbundet gikk i mars ut med et forslag om å innføre totalforbud mot fiske i vernesoner i og rundt Oslofjorden. Et lignende budskap kom i...

Norske klimagassutslipp kuttet med 1,2 millioner tonn i 2023

De kvotepliktige utslippene fra landbasert industri ble redusert med 6,5 prosent fra 2022.
Plastpose.

Nordmenn har kommet ned i 104 plastposer i året. Svensker og dansker er i...

De store matvarekjedene i Norge rapporterer om klar nedgang i kjøp av plastposer. Men hvorfor er svensker og dansker så mye flinkere enn oss?
Christian Nellemann. Utenriksdepartementet.

Økokrim tiltaler to personer for grovt bedrageri mot UD og Klima- og miljødepartementet

– KLD er derfor fornøyd med at Økokrim besluttet å ta ut tiltale i saken, sier Einar Døssland, kontrolldirektør i KLD.

NIM-rapport: Det haster med å få slutt på bruddet på menneskerettighetene på Nord-Fosen

Den nye rapporten gjennomgår hvilke menneskerettslige forpliktelser staten har til å beskytte retten til kulturutøvelse både gjennom utslippskutt og tiltak for å avhjelpe klimaskade.

Aldri før har vi vært så miljøbevisste. Men grønnvaskingen irriterer oss

Nordmenn mener bedrifter ofte overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er.
Dykking etter kråkeboller.

Tar fatt i den glemte naturkrisa: Kråkebolleørken skal bli frodig tareskog igjen

Nå skal kampen for å restaurere det ødelagte tareskoglandskapet i Nord-Norge tas.