Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Klar tale fra Naturrisikoutvalget: Vår påvirkning på natur skaper økonomisk risiko

– Det er vel verdt å feste seg ved utvalgets 74 anbefalinger hvor 12 er rettet særlig mot næringslivet.
Dykking etter kråkeboller.

Tar fatt i den glemte naturkrisa: Kråkebolleørken skal bli frodig tareskog igjen

Nå skal kampen for å restaurere det ødelagte tareskoglandskapet i Nord-Norge tas.
Plastpose.

Nordmenn har kommet ned i 104 plastposer i året. Svensker og dansker er i...

De store matvarekjedene i Norge rapporterer om klar nedgang i kjøp av plastposer. Men hvorfor er svensker og dansker så mye flinkere enn oss?

Aldri før har vi vært så miljøbevisste. Men grønnvaskingen irriterer oss

Nordmenn mener bedrifter ofte overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er.

NIM-rapport: Det haster med å få slutt på bruddet på menneskerettighetene på Nord-Fosen

Den nye rapporten gjennomgår hvilke menneskerettslige forpliktelser staten har til å beskytte retten til kulturutøvelse både gjennom utslippskutt og tiltak for å avhjelpe klimaskade.

Statlig investeringsfond inn i plastgjenvinning i Afrika

– Norge har tatt en lederrolle for å bekjempe plastforurensning internasjonalt, og er pådrivere for en global avtale mot plastforurensning og marin forsøpling. Privat...

Det kan bli totalt fiskeforbud i Ytre Hvaler nasjonalpark

Både fritidsfiske og yrkesfiske kan bli forbudt i tre store soner i Oslofjorden; Indre Oslofjord, Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark. Men Fiskeridirektoratet har også...
Mongstad.

Industrikjemper har fått 25 milliarder i utslippsstøtte, men kutter lite

Det har så langt ikke vært noen krav til at CO2-kompensasjonen brukes til klimatiltak.
Marianne Sivertsen Næss.

Kystrekefiskerne får enda mer dieselstøtte

Sist oktober økte tilskuddet med 1 krone pr liter drivstoff. Nå øker Nærings- og fiskeridepartementet støtten ytterligere til kr 4,50 / liter. – Sammenlignet med...

Norske klimagassutslipp kuttet med 1,2 millioner tonn i 2023

De kvotepliktige utslippene fra landbasert industri ble redusert med 6,5 prosent fra 2022.