fredag, juni 2, 2023
- Annonse -Ledige stillinger
El-sykkel har vært forbudt å bruke i skog, utmark, på stier og turveier, fordi den er definert som et motorisert kjøretøy. Men nå har det blitt lov. I en forskriftsendring sidestilles el-sykler heretter med vanlige sykler, opplyser Klima- og miljødepartementet. I forbindelse med at forskriften var ute på høring ble det...
Tesla-sjef og gründer Musk la ut denne meldingen på Twitter 13. april: "Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level." Stort mer informasjon finnes foreløpig ikke. I juli i fjor annonserte Elon Musk sin "Master Plan, Part Deux", som er en fortsettelse av en...
Hun sammenlikner Naturskyddsföreningen i Sverige med FIVH, og medlemstallene på henholdsvis 226.000 og 26.000. Trass i at det er nesten dobbelt så mange innbyggere i Sverige, mener hun forskjellen i medlemsmasse er alt for stor. Som ny leder signaliserer hun at økning av medlemstallet dermed blir en prioritert arbeidsoppgave. –...
Kursene i klimasmart (og økonomismart) traktorkjøring er en del av et prosjekt som Landbruksdirektoratet gjennomfører i samarbeid med Østfold Bondelag, NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning SørØst. Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp og øke lønnsomheten i landbruket ved at bønder blir flinkere i energieffektivisering. Et energiregnskap skal vise hvor energistrømmene går,...
I dag hevder bedriften - som i mellomtiden har byttet navn til KLS Pureprint - at det bare er  dem selv og et østerriksk trykkeri, Gugler, som kan dokumentere 100 prosent bærekraft i alle materialer og prosesser. - Man kan ta trykksakene våre, som er 100 prosent biologisk nedbrytbare, og...