tirsdag, mars 28, 2023
- Annonse -Ledige stillinger
Hun sammenlikner Naturskyddsföreningen i Sverige med FIVH, og medlemstallene på henholdsvis 226.000 og 26.000. Trass i at det er nesten dobbelt så mange innbyggere i Sverige, mener hun forskjellen i medlemsmasse er alt for stor. Som ny leder signaliserer hun at økning av medlemstallet dermed blir en prioritert arbeidsoppgave. –...
Kursene i klimasmart (og økonomismart) traktorkjøring er en del av et prosjekt som Landbruksdirektoratet gjennomfører i samarbeid med Østfold Bondelag, NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning SørØst. Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp og øke lønnsomheten i landbruket ved at bønder blir flinkere i energieffektivisering. Et energiregnskap skal vise hvor energistrømmene går,...
I dag hevder bedriften - som i mellomtiden har byttet navn til KLS Pureprint - at det bare er  dem selv og et østerriksk trykkeri, Gugler, som kan dokumentere 100 prosent bærekraft i alle materialer og prosesser. - Man kan ta trykksakene våre, som er 100 prosent biologisk nedbrytbare, og...