Jordskjelv kan utløses av lagring av karbonfangst

USA: Ny forskning viser at metoder for karbonfangst, CSS, i større grad enn frackingvirksomhet bidrar til at jordskjelv oppstår.

I motsetning til hva man skulle tro er det ikke «jordskjelvstatene» California og Alaska som har flest jordskjelv på det nord-amerikanske kontinentet, men derimot midtveststaten Oklahoma, hvor olje- og gassvirksomheten er betydelig.

Jordskjelv i USA forårsakes i mange tilfeller av menneskelig aktivitet. Ifølge nettsiden Journalist Research har mistanken lenge gått i retning av fracking, en metode der væske sprøytes inn i grunnen under høyt trykk for å få ut olje og gassforekomster.

Nyere forskning gjort av den amerikanske institusjonen National Academy of Sciences, tyder imidlertid på at to andre aktiviteter har mye større evne enn fracking til å utløse jordskjelv.

Den ene er det olje- og gassindustrien selv som står bak. Saltvann som naturlig finnes i oljeforekomstene blir av utvinnerselskapene pumpet ned igjen i bakken. Dette er med og gjør grunnforholdene ustabile og utsatte for jordskjelv.

Den andre aktiviten er CCS (Carbon Capture and Storage), eller karbonfangst og lagring. Karbonfangst blir av mange betegnet som en avgjørende teknologi dersom man skal lykkes med å redusere CO2-innholdet i atmosfæren nok til at en klimakrise kan unngås.

Men den nye forskningen i USA tyder på at prosessen har uønskede sidevirkninger. Under behandling av de innsamlede karbonmengdene blir det brukt væske til å pumpe karbonet ned i bakken. I denne prosessen brukes det langt mer vann enn både ved fracking og «vanlig» olje- og gassutvinning. Det pågår i lengre perioder, og trykket er høyere.

Felles for begge metodene er at man pumper ned langt mer vann og væske enn ved fracking, med den følge at netto væskebalanse i undergrunnen endrer seg brått.

Les hele saken på sidene til Journalist Research.


Ill.foto: Fra et frackingfelt (Wikimedia Commons, Joshua Doubek)

- Annonse -
Vil du annonsere her?