Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck, under mandagens pressekonferanse. Foto: AHK Norwegen.

CCS, eller karbonfangst og -lagring, er et kontroversielt satsingsområde også her i Norge. Men det er i alle fall lovlig her, i motsetning til i Tyskland.

Mange anser CCS som helt nødvendig om det skal være mulig å oppnå klimamålene. Andre mener det er for store hindringer i veien, teknologiske, økonomiske, eller praktiske, til at det bør satses på.

I Tyskland er CCS til og med forbudt i dag. Men mandag denne uka la landets nærings- og klimaminister Robert Habeck frem et lovforslag med endringer i loven om karbonlagring. Han la også frem retningslinjer for en tysk karbonforvaltningsstrategi.

– Tyskland kan ikke nå klimamålene sine uten karbonfangst og -lagring, sa Robert Habeck under mandagens pressekonferanse.

Ikke lagring på land

Det tyske nærings- og klimadepartementet legger til grunn at det eksisterer enighet om at karbonfangst og -lagring (CCS) kun skal være et supplement i klimapolitikken. Derfor skal den fremtidige bruken av CCS bare gjelde industrier som med dagens teknologi ikke kan redusere CO2-utslippene uten denne teknologien, ifølge pressemeldingen fra Norsk-Tysk Handelskammer.

Lagringen av CO2 skal foregå under havbunnen på den tyske sokkelen. For å muliggjøre eksport og offshore-lagring av karbon vil den tyske regjeringen ratifisere endringene i London-protokollen for CO2-eksport og -lagring. Regjeringen vil også gjøre nødvendige endringer i lovverket for internasjonalt farvann. 

Habeck utelukker fortsatt lagring på land. Om nødvendig kan avgjørelsen overlates til de enkelte delstatene, blir det opplyst.

Habeck siteres på at teknologien for karbonfangst og -lagring er viktig for konkurransedyktigheten til Tysklands industri, og at det vil medføre ulemper for konkurransedyktigheten dersom Tyskland avstår fra CCS.

– Kan øke utveksling med Norge

Det blir pekt på at mange industriland allerede har gjort store fremskritt med bruken og utviklingen av CCS.

På pressekonferansen fikk Habeck støtte fra Dominik von Achten, administrerende direktør i Heidelberg Material, selskapet som bygger verdens første CO2-fangstanlegg for sementindustrien i Norge.

– De nevnte retningslinjene danner et svært godt grunnlag for en mer intensiv utveksling mellom Norge og Tyskland, oppsummerer Michael Kern, administrerende direktør for Norsk-Tysk Handelskammer. – Strategien vil helt sikkert være tema på den kommende Hannover-messen, hvor Norge er partnerland.

Retningslinjene og lovforslag ligger til avstemning i departementet. Deretter følger høringer med delstatene og interessegrupper, til slutt etterfulgt av behandling i kabinettet, skriver Norsk-Tysk Handelskammer.


- Annonse -
Vil du annonsere her?