Nyheten om brevet til samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen fra den svenske jernbanedirektøren har skapt reaksjoner. En av dem kommer fra miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire.

– Lyntoget bruker i dag fem timer på reisen Oslo-Stockholm. Dersom SJ trekker hurtigtoget vil det ta 10 timer å reise med tog gjennom de to nordiske hovedstedene, og toget vil miste all konkurransedyktighet mot fly, sier Fanny Pindsle, koordinator i Spire’s klimautvalg.

Fanny Pindsle (Foto: Spire)

Hun mener at når Norges eneste hurtigtog-strekning er i fare for nedleggelse, blir det klarere enn noen gang før at det ikke bevilges nok penger til jernbane.

Pindsle viser til at vi skal kutte utslipp og at transport står for 31% av norske klimagassutslipp på land.

– Om og om igjen blir bevilgningen til jernbane redusert, til tross for at dette er vårt foreløpig beste alternativ for utslippskutt i transportsektoren. Fra 2016 til 2017 er bevilgningen i statsbudsjettet til drift og vedlikehold i Bane Nord minsket med 5%, sier Pindsle.

Også SV og MDG har reagert på nyheten, og krever at departementet setter av nok penger til at vedlikeholdsarbeidet kan gjennomføres som planlagt.

«Ikke bærekraftig»

Det er arbeidet med å skifte ut kontaktledninger på det norske banestrekket som er årsaken til den svenske misnøyen. Dette arbeidet skulle ha startet ved årsskiftet, men er utsatt til 1.oktober neste år, og vil da pågå i omlag tre år framover, ifølge Abc Nyheter.

Rutetabellene må skrives for et helt kalenderår av gangen, noe som også skaper problemer.

– Det innebærer at en «banearbeidstidtabell» må kjøres, selv i de ni månedene før banearbeidet starter i 2018 og de tre månedene som er igjen av 2021 etter at banearbeidet avsluttes. Det innebærer i praksis 48 måneder med redusert tabell, mot tidligere 24 måneder. Det er ikke bærekraftig, skriver administrerende direktør i SJ, Christer Fritzson.

Hans klare beskjed i brevet er dette:

– Med mindre planleggingen av banearbeidet kan endres i tråd med hva Bane Nor og Bane Nor har informert meg om tidligere, så blir jeg nødt til å beslutte at hurtigtogstrafikken Oslo-Stockholm må legges ned.

Konsernsjef i bane Nor, Bjørn Kristiansen (Foto: Bane Nor)

Kan forskyve oppstart med ni måneder

Konsernsjef Bjørn Kristiansen i Bane Nor har ikke mye å tilby som kan løse opp i situasjonen. Kristiansen viser til signalene han har fått fra regjeringen om neste års budsjetter, og ut fra disse er det bare mindre gevinster i prosessen som kan oppnås.

– Vi vil jobbe med å finne løsninger, men 100 prosent slik de ønsker er ikke mulig å få til. Hvis han legger ned, må det bli hans valg. Det eneste vi gjør, er å forskyve oppstarten med ni måneder, sier Kristiansen.

Ber alle partier om å vise handlekraft for å bevare hurtigtoget

Fanny Pindsle i Spire minner om at Norge er lovfestet fra 1. januar 2018 til å redusere minst 40 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030, målt mot 1990.

– Når regjeringen ikke tar miljøvennlig transport på alvor kan man lure på hvor viktig denne loven egentlig er.

– Vi ønsker at at alle politiske partier viser handlekraft for å bevare hurtigtoget, og vi oppfordrer sterkt befolkningen til å stemme på et av miljøpartiene som tar miljøvennlig infrastruktur på alvor, sier hun, og legger til:

– Vi befinner oss på et vippepunkt, der toget i dag nesten utkonkurrerer flyreisen fordi det er enklere, billigere og raskere. Det er nettopp en slik utvikling som er nødvendig for et grønnere samfunn, og da er det hårreisende at dette tilbudet står i fare for å nedlegges.


Hovedfoto: Bane Nor / Njål Svingheim

- Annonse -
Vil du annonsere her?