Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: bane nor

Slik blir hovedbygget seende ut i bybildet. Ill.: Bane NOR. Hovedentreprenør er valgt, og nå går startskuddet for byggingen. Veidekke får oppdraget med å sette opp byggene som til slutt vil utgjøre den nye sentralstasjonen i Trondheim. Byggherren Bane NOR Eiendom kaller det for Norges mest moderne kollektivknutepunkt. – Trondheim S blir et moderne kollektivknutepunkt […]

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Det handler om det som kalles et "større akuttutslipp av urenset syreholdig vann" fra tunneldriving i juni 2021.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Går på strøm der det finnes, diesel når man må.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Skal Norge nå våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslipp, er satsing på jernbanen en naturlig del av løsningen."
Den første solkraftdrevne jernbanestasjonen i Norge står ferdig i 2024.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Arkitema Architects vant arkitektkonkurransen for design av nye Trondheim Stasjon, hvor blant annet de bærende konstruksjonene skal være i tre. Det gir et lavere CO2-fotavtrykk på den nye og moderne terminalen, men hele bygget er designet med hensyn til flere av FNs bærekraftsmål. Bygget blir sertifisert etter miljøstandarden BREEAM NOR....
Den nye dobbeltsporede banen gir en generell reisetidsreduksjon på 20 minutter mellom byene i Grenland og Vestfold. Så kjapt blir ikke strekningen tilbakelagt med en gang, men fra 9. desember skal alle brikkene være på plass, og da vil for eksempel toget bruke kun 12 minutter mellom Porsgrunn og Larvik. Det...
Miljødirektoratet har ilagt Bane Nor en bot på 200.000 kroner for ulovlig å ha hugget mellom 10 og 14 mål med kalklindeskog i et område mellom Skien og Porsgrunn. Telemarksavisa skriver at hogsten ble gjort i forbindelse med sikringsarbeider ved jernbanelinja, og Miljødirektoratet har påpekt at naturtypen var registrert i...
Nyheten om brevet til samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen fra den svenske jernbanedirektøren har skapt reaksjoner. En av dem kommer fra miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire. – Lyntoget bruker i dag fem timer på reisen Oslo-Stockholm. Dersom SJ trekker hurtigtoget vil det ta 10 timer å reise med tog gjennom de to nordiske hovedstedene,...