NSB har inngått en intensjonsavtale med selskapet GreenMobility om et konsept for utleie av elektriske bybiler i Oslo.


Målet til NSB er å stå klar med 250 elbiler i Oslo i løpet av andre halvår i 2018, dersom brikkene faller på plass.

Torben Andersen og Synne Homble (Foto: NSB)

Avtalen er et resultat av NSB-konsernets nysatsing på mobilitet og dør til dør-tjenester, melder selskapet.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for folk å klare seg uten egen bil. Bildeling er et viktig første skritt for Oslo, sier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og strategi i NSB-konsernet.

Avtalen mellom NSB og danske GreenMobility vil være en franchiseavtale hvor NSB etablerer samme type løsning i Oslo som GreenMobility tilbyr i København. GreenMobility har fått 21 000 kunder på litt over et år. Kundene betaler per minutt for å leie elbilene, alternativt for en hel dag, eller for 20 timer i måneden. En app viser til enhver tid hvor det står en ledig bil.

Kunden kan ta nærmeste bil, låse opp med appen og kjøre hvor som helst. Når turen er over kan kunden parkere hvor som helst innenfor bysonen. Parkering er gratis.

Vil gjøre det enklere for folk å klare seg uten egen bil

2,6 millioner personbiler står parkert i snitt 23 timer i døgnet i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Transportøkonomisk institutt.

– Vi ser fra andre land at bybiler reduserer behovet for å eie egen bil. Samtidig blir det enklere å reise kollektivt. Vi er veldig spente på hvilke positive effekter bybilene vil ha for reduksjon av utslipp og køer i Oslo, sier Synne Homble.

I Oslo vil parkeringssonen trolig dekke området innenfor Ring 3, samt noen utvalgte områder lengre unna sentrum. Alle bybilene blir elbiler av samme type. NSB skal ta seg av drift og kundeservice, og vil være ute i gatene for å flytte, lade og vaske bilene. NSB-konsernets busselskap Nettbuss får en sentral rolle i driften av løsningen. GreenMobility leverer konsept og den digitale løsningen.

En bil fra GreenMobility i København (Foto: GreenMobility)

Tror etterspørselen vil øke

Transport er den største kilden til klimautslipp i verden. I København har GreenMobility spart byen for 350 tonn CO2 i 2017.

– Det er gledelig at vi har fått Norge og NSB med på laget. Vi tror etterspørselen etter bærekraftige bybiler vil fortsette å øke i Europa. Urbanisering, det grønne skiftet, delingsøkonomi og ny teknologi legger til rette for at vi kan reise på en helt annen måte, sier Torben Andersen, administrerende direktør i GreenMobility.

NSB og GreenMobility har i første omgang inngått en intensjonsavtale. NSB vil nå gjøre videre undersøkelser rundt etableringen i Oslo. Målet er å signere bindende avtale før 1. juni.


 

- Annonse -