Permanent stopp for kulldrift i Svea og Lunckefjell foreslås, gruve 7 fortsetter

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 at kulldriften i Svea og Lunckefjell på Svalbard avvikles.

Dersom regjeringen får det som den vil blir det bare kulldrift igjen i gruve 7 i Adventdalen (bildet), som leverer kull til kraftverket i Longyearbyen.

Det ble innført midlertidig stans i Svea og Lunckefjell i 2016, på grunn av lave priser på kull. Denne stansen skulle vare i tre år, men nå ser det ut til at den blir permanent. Dette skjer til tross for at kullprisene igjen har steget på høykvalitetskull, ifølge gruvesjef Per Nilsen som uttaler seg til NRK.

Store Norske ønsket på grunnlag av de økte prisene å starte opp driften igjen.

Næringsmister Monica Mæland er av en annen oppfatning.

– Markedsutsiktene for kull er fortsatt krevende. Det er ikke mulig å starte opp driften igjen uten å tilføre svært mye penger fra staten, med stor risiko for tap. Vi har også lagt vekt på at driftshvile videre ikke er aktuelt. Det er selskapet også tydeleg på selv, sier næringsministeren.

Selv om regjeringen legger økonomiske motiver til grunn, og ikke miljømessige, tas beslutningen imot med glede i Naturvernforbundet.

– Det er ikke miljønasjonen Norge verdig å ha kullgruver i drift, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg til NRK.

Regjeringen foreslår for 2018 å bevilge 141 millioner kroner til opprydding i de stengte gruvene. Totalkostnaden for oppryddingen kan komme opp i 700 millioner kroner, mener næringsminister Monica Mæland.

Mæland legger vekt på at oppryddingsperioden i de to gruvene vil gi stor aktivitet i Longyearbyensamfunnet, og således gi ytterligere tid til omstilling.


Foto: Flickr / Bernt Rostad

- Annonse -
Vil du annonsere her?