- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

For andre år på rad er Rema 1000 blant de beste i Norden på klimaledelse, i henhold til rangeringen til CDP Europa.

Siden 2013 har REMA 1000 redusert CO2-utslippene sine med over 27.000 tonn, eller 31 prosent. Dette tilsvarer 10 957 biler på norske veier i ett år, eller 5478 ganger rundt jorden med fly.

REMA 1000 rapporterer sitt miljøarbeid ved å opplyse om sitt direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme, samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.

Tiltak på fornybar energi og transport

Et av tiltakene som rapporteres gjennomført er bytte av skadelig freon-gass til mer klimavennlige kjølegasser i butikker og på distribunaler. Kjølegassutslippene er redusert med 56 prosent siden 2013, og målet er å fase ut alle slike utslipp innen 2025, opplyser selskapet.

Andre tiltak som er gjennomført:

  • Ved å bytte til LED-belysning og foreta energieffektivisering i butikkene, har utslippene fra elforbruket blitt halvert. Den nye standard miljøbutikken (illustrasjonen) som er utviklet i samarbeid med Snøhetta og SINTEF, reduserer sitt energiforbruk med opptil 50 prosent sammenlignet med andre butikker.
  • Alle nye butikker i Rema 1000-systemet som bygges, er klargjort for solceller på taket.  Siden 2016 har REMA 1000 Bjørndal som første butikk i Oslo, produsert energi tilsvarende 15 prosent av butikkens energibehov ved hjelp av solceller.
  • Til REMA Distribunal Vagle, som åpner i Sandnes i 2018, er det utviklet et system som muliggjør produksjon av fornybar energi. I tillegg lagres og brukes energien effektivt og miljøvennlig, opplyser Rema. Resultatet i Sandnes er en løsning som vil produsere energi tilsvarende behovet til 40 eneboliger.
  • Rema 1000 øker andelen varer som fraktes på bane til distribunalene. REMA Distribusjon Narvik har økt togandelen fra 75% i 2015 til 95% i 2016. Totalt skal dette ha spart miljøet for 2500 lastebilturer i 2016.

– I REMA 1000 er klimaledelse en del av vårt samfunnsansvar og i de årene vi har rapportert våre utslipp er karakteren forbedret fra C til A (-). Vi jobber hardt for å redusere vår klimabelastning og er veldig fornøyd med å få toppkarakter for andre året på rad, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i REMA 1000, i en pressemelding.

– Blant de beste i Norden

CDP gir sine karakterer på grunnlag av påviste reduksjoner i eget utslipp av klimagasser, og planer for hvordan man skal jobbe med dette i fremtiden. I tillegg må man vise til hvordan virksomheten vil håndtere klimarelaterte risikoer og muligheter.

Ifølge Rema 1000 er gjennomsnittet for nordiske virksomheter som rapporterer til CDP karakter C i 2017, og REMA 1000 rangeres dermed over gjennomsnittet i sin bransje og som en av de aller beste i Norden. I 2017 var det 60 norske virksomheter som ble forespurt om CDP-rapportering. Av disse var det ni norske virksomheter som skåret over B. Blant disse er Telenor, Statoil, Orkla og DNB, i tillegg til REMA 1000.

Om CDP

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en non-profit organisasjon som skal hjelpe næringsliv og myndigheter til å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. De forespør årlig rapportering på klimaledelse og klimaarbeid fra 5 600 ulike selskaper i over 90 ulike land.


Ill.: Rema 1000

- Annonse -