Fatih Birol fra IEA.
Administrerende direktør i IEA, Fatih Birol, bemerker at hverken pandemi, energikrisen eller geopolitisk ustabilitet har bremset energiovergangen. Foto: World Economic Forum / Jakob Polacsek / Flickr / CC BY-NC-SA 4.0 Deed | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

Karbonutslippene nådde rekordhøyder i 2023, men den økte bruken av fornybar energi bidrar til å bremse tempoet, ifølge Det internasjonale energibyrået.

IEA opplyser i en ny rapport at de globale CO2-utslippene «økte med 410 millioner tonn, eller 1,1 %, i 2023 – sammenlignet med en økning på 490 millioner tonn året før – og dette gav et rekordnivå på 37,4 milliarder tonn.»

Men byrået fant at karbonutslippene «økte mindre kraftig i 2023 enn året før, selv om den totale veksten av energibehovet skjøt ytterligere opp […] Fortsatt økning i solenergi, vindkraft, kjernekraft og elektriske biler hjelper verden med å unngå økt bruk av fossilt brensel.»

I rapporten anføres at «eksepsjonell tørke» førte til reduksjon i mengde vannkraft som kunne produseres i fjor. Etterspørselen etter kull falt til «nivåer man ikke har sett siden tidlig på 1900-tallet.» Den sier at CO2-utslippene ville vært tre ganger større hvis fornybar energi ikke hadde vært brukt til å generere elektrisitet.

I en IEA-rapport fra september i fjor fant man at hurtig implementering av ren energiteknologi kan forhindre at verden passerer 1,5-graders målet. Energy Information Administration spådde i desember at 2024 kan bli det første året hvor vind- og solenergi genererer mer strøm enn kull i USA.

Verden må ta i bruk mye mer fornybar energi for å møte klimakrisen. Forrige måned var mest sannsynlig den varmeste februar som er registrert, og slike rekorder settes hvert år. Jo flere land som forbrenner fossilt brensel, desto høyere vil temperaturene gå.

– Overgangen til ren energi har gjennomgått en rekke stresstester de siste fem årene – og den har vist sin motstandskraft, sier IEAs administrerende direktør Fatih Birol. – En pandemi, en energikrise og geopolitisk ustabilitet har hver for seg hatt potensiale til å avspore innsatsen for å bygge renere og sikrere energisystemer. I stedet har vi sett det motsatte i mange økonomier.


Denne artikkelen ble først publisert av Common Dreams under CC-lisens.

- Annonse -
Vil du annonsere her?