Ill.foto: Wikimedia Commons.

Kampanjen går fram til Arendalsuka i august, der oppropet og listen med underskrivere skal overleveres til en representant for regjeringen.

I den videre begrunnelsen hevdes det fra Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet, at fortsatt leting etter olje og gass med sikte på produksjon og bruk i flere tiår ikke er forenlig med FNs klimamål. Likevel har regjeringen nylig utlyst rekordmange letelisenser, skriver de tre.

Rekordhøyt med letelisenser

I januar ble det klart at Olje- og energidepartementet tilbyr 83 letelisenser i Nordsjøen (37), Norskehavet (32) og Barentshavet (14).

– Oljeindustrien får nok en gang det de peker på. Det siste klimaet trenger er at oljeindustrien får 83 nye tillatelser til å lete etter olje. Vi trenger en klimapolitikk som kutter utslippene, istedenfor å stadig lete mer etter oljen som skaper klimaendringene, sa SVs miljøtalsperson på Stortinget Lars Haltbrekken da, til Dagens Næringsliv.

Da den såkalte TFO-konsesjonsrunden (tildeling i forhåndsdefinerte områder) startet i mars foreslo regjeringen en utvidelse på 48 blokker i Barentshavet, 37 blokker i Norskehavet og 5 blokker i Nordsjøen.

I en høringsuttalelse til TFO-runden krevde Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Norges Kystfiskarlag, Sabima og Bellona at olje- og energidepartementets forslag til TFO 2019 må forkastes, og at hele TFO-ordningen må avvikles.

«Bryter §112»

Nå går tre av miljøorganisasjonenene et hakk lenger i sin kamp for å stagge leteiveren etter olje og gass.

De tre organisasjonene argumenterer med at det meste av en eventuell produksjon fra videre leting vil komme på markedet lenge etter at energirelaterte utslipp må være null for at den globale temperaturøkning skal kunne begrenses til 1,5 grader.

«Dersom andre land gjør som Norge, blir konsekvensene meget farlige for våre egne barn, barnebarn og millioner andre som allerede lider i dag, og de som kommer etter oss», heter det i meldingen, der det også pekes på at Norge som en stor petroleumseksportør har et historisk ansvar for klimaendringene.

En videre oljeutvinning er brudd på Grunnlovens §112, blir det også hevdet, og sluttelig vises det til den økonomiske risikoen som ligger i å satse på fossile energikilder.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?