Tidligere leder i miljøstiftelsen Zero, Einar Håndlykken, er nå direktør i eliteserieklubben Odds Ballklubb fra Skien. Fotballengasjementet har ikke stengt for miljøengasjementet.


For det var Håndlykken som fikk idéen til å dekke taket på Skagerak Arena, Odds fotballstadion, med et solcelleanlegg. Det ble det et pilotprosjekt av, kalt Skagerak Energilab, og medspillere for Odd i prosjektet er Skagerak Energi, Kontorbygg AS og Enova.

Noen formaliteter gjenstår før prosjektet rent fysisk kan settes ut i livet. For at anlegget skal få støtte fra Enova kreves det en dispensasjon fra NVE, og Enova-styret må godkjenne planen før solcellepanelene kan monteres.

Enova opplyser i en pressemelding at de støtter prosjektet finansielt med 14 millioner kroner. Det utgjør halvparten av kostnadene, den andre halvparten dekkes av Skagerak Energi. Odds Ballklubb får dermed en solid gavepakke. Fra før har prosjektet fått konseptutredningsstøtte fra Enova.

Utnytter overskuddsenergi

Det som hevdes å være Norges største batteri skal kobles til solcelleanlegget, bestående av 3.000 solcellepaneler på stadiontaket. Slik skal det bli mulig å utnytte overskuddsenergi fra idrettsarenaen.

– Når flomlysene skrus på en kampdag, tidobles strømforbruket sammenlignet med hva som er normalt. Gjennom dette prosjektet skal vi se på hvordan det er mulig å utnytte den ekstra energien vi får gjennom solcelleanlegget til å utjevne slike effekttopper, sier konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi, Kristian Norheim.

Slik ser Skagerak Arena i Skien ut i dagslys (Foto: Wikipedia)

Når energikjeden er i endring, både på produksjons-, lagrings- og distribusjonssiden, må man se dette som muligheter, snarere enn truende mørke skyer, mener Norheim.

– Derfor jobber vi med endringene og ikke mot dem. Skagerak Energilab er et viktig prosjekt for oss, og med støtten fra Enova på plass er vi et stort skritt nærmere realisering, sier han.

Vil være Norges mest miljøvennlige fotballklubb

Odd i Skien har siden 2013 hatt som målsetting å være Norges mest miljøvennlige fotballklubb. Da passer solcelleanlegg på stadion godt inn.

– Det startet med en vill idé. Taket lå jo der. Det må kunne brukes til noe, tenkte jeg. Jeg håper dette kan inspirere andre fotballklubber, men lærdommene vil være nyttige for alle med store tak, og de som skal utvikle energisystemet vårt, sier direktør Einar Håndlykken. Han er forøvrig også styremedlem i Enova, men det presiseres at han ikke har vært involvert i behandlingen av saken.

– Håper det skal inspirere andre til å tenke nytt

Fra Enova sitt ståsted blir det understreket at selskapet skal bidra til å ta ned risikoen for de som tør å tenke nytt. Administrerende direktør, Nils Kristian Nakstad, mener at smart bruk av fornybar energi er helt avgjørende for bygging av lavutslippssamfunnet.

– Her går energikonsernet Skagerak Energi gjennom sitt nettselskap Skagerak Nett og Odd sammen og kombinerer et stort solcelleanlegg med et stort energilager som gjør solenergien mer anvendbar. De erfaringene som høstes gjennom dette prosjektet vil være svært interessante for andre som ser på hvordan de kan nyttiggjøre seg av lokal kraftproduksjon. Med sin posisjon både i fotball-Norge og lokalmiljøet vil Odd forhåpentligvis inspirere andre til å tenke nytt og innovativt. Vi er avhengig av at slike aktører går foran på veien mot lavutslippssamfunnet, og stolt over å kunne å ta del i dette prosjektet, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Annonse

 

 

 

 

Hovedfoto: Enova

- Annonse -