- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

FNs miljøprogram har opprettet en ledergruppering bestående av ni investorer fra seks land som skal arbeide for klimatransparens i investormiljøene. Både Storebrand og Oljefondet deltar i gruppen fra Norge.


Blant de andre partene er Aviva (forsikring), investeringsfondet Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), og Desjardins Group Nordea.

Oppdraget til ledergruppen er å videreføre anbefalingene fra G20-organet TCFD (Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures), som arbeider med å finne ut hvordan finanssektoren best kan forholde seg til klimaproblemene. TCFD skal være det første internasjonale initiativet som undersøker klimaendringene sett i sammenheng med økonomisk stabilitet.

Rask tilpasning og økte investeringer

CEO Storebrand Asset Management Jan Erik Saugestad. (Foto: Storebrand)

– Vi mener at rask tilpasning til de økende risikoene knyttet til klima og økte investeringer i løsninger er nøklene til langsiktig økonomisk vekst og stabilitet, sier Jan Erik Saugestad (bildet), administrerende direktør i Storebrand Asset Management.

– Ved å slutte rekkene innen FN sammen med andre likesinnede investorer håper Storebrand på å bidra til raskere og mer tydelig handling mot klimaendringer, sier Saugestad.

– Største trussel mot verdensøkonomien

FNs miljøsjef, Erik Solheim, understreker at klimaendringer er vår tids største trussel mot verdensøkonomien.

– Samtidig finnes det uendelig med forretningsmuligheter i det å ta affære overfor klimaendringene. Transparens er avgjørende når det gjelder investorenes evne til å dempe risikoene og gripe mulighetene langs en klimakompatibel vei, for å bevege internasjonale markeder til å aktivt støtte en lavkarbon og klimarobust framtid, uttaler Erik Solheim.

Han får følge av Michael Bloomberg, lederen for TCFD, og nylig utnevnt til FNs spesialutsending for klimaspørsmål:

– Jo mer informasjon investorene får om de klimatruslene og mulighetene som selskapene vil stå overfor, jo smartere beslutninger vil de kunne ta, og desto mer effektive vil markedene våre bli, sier Bloomberg.


-Annonse-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Annonse -