Illustrasjonsfoto: Reparasjon av Vinje kirke i Vinje sokn i Orkdal prosti. (Foto: Ralf Hartel ©)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Økt nedbør gir fare for jordskred og flomskred som kan ramme kirkene, i tillegg til råteproblemer. Nesten halvparten av kirkene (752) har allerede problemer med fukt/råte i vinduskarmer/-sprosser.


Opplysningene kommer fram i rapporten Kirkekontroll 2017, utarbeidet av KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Tilstandsdata innrapporteres fra samtlige lokale kirkebyggforvaltere, og kontrollene har blitt gjennomført hvert fjerde år i regi av KA siden 2005.

Den norske kirke omtaler rapporten, og hevder at uten en intensivert vedlikeholdsinnsats i årene framover, vil råtefare og jord- og flomskredfare true kirkene. 249 kirker i Norge ligger innenfor NVEs aktsomhetssone for jord- og flomskred.

Hver tredje kirke ligger i sone med høy råtefare

Både tre- og murkirker får utfordringer ved økt fuktbelastning over tid. Problemene omfatter blant annet råtefare på materiale, mugg/sopp-skader, saltutslag og sprekkdannelser.

Rapporten omfatter 1628 av de 1633 kirkene som tilhører Den norske kirke. Av disse ligger i dag 477 (29,3 prosent) i en sone med høy råtefare. Det vises til beregninger fra Meteorologisk institutt om at tallet vil komme opp i 824 (50,6 prosent) i perioden 2031-2060.

– Råte som får utvikle seg i fred, kan føre til svært store reparasjonskostnader når den først oppdages. Mange steder vil det derfor oppstår et behov for økt vedlikehold og hyppigere ettersyn for å avdekke begynnende råte i en tidlig fase. Særlig der råterisikoen ser ut til å øke dramatisk, er det viktig at både kirke og kommune er oppmerksomme, sier avdelingsdirektør i KA, Øystein Dahle.

6 av 10 kirker har vern

Nesten 60 prosent (961 kirker) av de 1633 godkjente kirkebyggene i Den norske kirke er omfattet av et antikvarisk vern gjennom kulturminneloven eller statlig regelverk. De resterende 672 kirkene er uten den samme formelle vernestatusen.

Alle kirker som er bygd før 1650 er automatisk fredet gjennom kulturminnelovens bestemmelser. Dette omfattet 206 kirker, herunder 28 stavkirker. I tillegg er 5 nyere kirker fredet gjennom enkeltvedtak av Riksantikvaren.

Det er oppført 54 nye kirker de siste 20 årene. De fleste nye kirkene ligger på Sør-Vestlandet, men det er kommet minst én ny kirke i 17 av landets 18 fylker i denne perioden. Enkelte av disse har blitt oppført som ny kirke etter brann, men flertallet er bygd ut fra nye behov, basert på demografiske endringer. Flere av de nyeste kirkebyggene har fått stor internasjonal oppmerksomhet og vunnet arkitekturpriser. Noen eksempler på disse er Nye Våler kirke, Mortensrud kirke, Knarvik kirke og Nordlyskatedralen i Alta, opplyser Den norske kirke.


 

- Annonse -