Elvestuen: – Viktig å øke bjørnebestanden

Det er registrert tre ynglinger av brunbjørn i Hedmark i 2017, og bestandsmålet for regionen er dermed nådd.


– Det er viktig å understreke at bestandssituasjonen for bjørn på landsbasis fortsatt er like alvorlig. Det er derfor viktig med en forvaltning som bidrar til å øke bestanden, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Det er en god nyhet at vi nå for første gang siden vi satte bestandsmål for bjørn i Norge, er i en situasjon der et regionalt bestandsmål er oppnådd. Målet er nådd i Hedmark. Jeg har tillit til at rovviltnemnden håndterer det på en slik måte at denne positive situasjonen i Hedmark opprettholdes, sier Elvestuen.

Rovdata har nå rapportert endelig bestandsstatus fra registreringene i 2017. Det er totalt påvist 125 bjørner i Norge. Dette er samme antall som ble registrert i 2016.

På landsbasis har antallet bjørner gått ned i de ni årene som det har vært nasjonal innsamling av DNA-materiale fra bjørn i Norge. Bestanden i Norge har hele tiden vært under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige ungekull.

Det totale antallet ungekull i 2017 var syv, og bestanden er derfor fortsatt godt under det nasjonale bestandsmålet, skriver Klima- og miljødepartementet.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?