Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Rovdyrsenter skal etableres i Koppang i Østerdalen

Et av våre fire store rovdyr, jerven. Foto: Pixabay.

I årets reviderte nasjonalbudsjett ble det bevilget 2,5 millioner kroner til nytt rovdyrsenter i Hedmark, og Miljødirektoratet har nå bestemt at pengene skal gå til Besøkssenter Rovdyr Østerdalen i Koppang.

Fire søknader om å bli autorisert rovdyrsenter ble behandlet, og direktoratet oppgir at det var faglige kriterier som lå til grunn for å autorisere senteret i Koppang. Det er Klima- og miljødepartementet som melder dette i dag.

– Det er på høy tid med et rovdyrsenter i Hedmark, som er det eneste området med faste bestander av alle de fire store rovdyrartene. Derfor har regjeringen bevilget 2,5 millioner kroner til et slikt senter. Miljødirektoratets beslutning om å autorisere Besøkssenter Rovdyr Østerdalen på Koppang betyr at vi er et stort skritt nærmere målet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kravene

Fra før er tre andre rovdyrsentere i Norge autorisert, Flå i Buskerud, Namsskogan i Trøndelag og Bardu i Troms. Ordningen med autorisasjon ble opprettet i 2012.

Her er noen av kravene et rovdyrsenter må oppfylle for å bli autorisert:

  • Lokal forankring og samarbeid med lokale og regionale aktører og forvaltning.
  • Kvalitet og omfang av informasjonstilbudet tilgjengelig gjennom utstillinger, naturveiledning og annen formidling. Formidlingen skal være faglig objektiv og oppdatert.
  • Lokalisering mht. infrastruktur, besøksgrunnlag, tilgang til attraksjoner som natur- og kultursti, rasteplasser, utkikkspunkt og opplevelser.
  • Tilbud om aktiviteter på/i tilknytning til senteret.
  • Åpningstider, besøkstall og kvalifisert bemanning. 

– Viktig for å redusere motsetninger

KLD opplyser at det ved alle de ulike rovdyrsentrene som eksisterer i dag, er det ansatt naturveiledere. Det tilbys blant annet utstillinger, særskilt undervisningstilbud for skolene, og en egen rovdyrskole for voksne som ønsker å lære mer om rovdyr.  

– Rovdyrsenteret i Hedmark vil være viktig for å spre kunnskap om de store rovdyrene og bidra til å redusere motsetninger, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.


 

- Annonse -