Peter Damgaard Jensen er CEO i PKA (Foto: PKA)

PKA heter pensjonsfondet, og har en formue på 275 mrd danske kroner. I fjor gransket fondet 62 av verdens største oljeselskaper, med henblikk på innsats for klimaet.

Det endte med eksklusjon for 35 av dem.

Ifølge Danmarks Radio (DR) er det i hovedsak amerikanske og russiske oljeselskaper som ekskluderes.

Russiske Gazprom er et av de største selskapene på eksklusjonslisten til PKA. 12 av selskapene er amerikanske, med adresse Texas. I tillegg til de 35 er 15 andre satt på en observasjonsliste.

Gazprom fra Russland er ikke lenger et investeringsobjekt for danske PKA (Foto: Flickr / Thawt Hawthje)

– Vi har undersøkt om disse 62 selskapene, som hører med blant de største i verden, har det riktige ledelsesmessige fokus på Parisavtalen i sine investeringer og i sine forventninger til framtidig inntjening på olje. Har de ikke det er de ikke interessante investeringer, sier administrerende direktør i PKA, Peter Damsgaard Jensen (hovedfoto).

PKA har tidligere kastet ut 70 kullselskaper fra investeringsporteføljen sin.

WWF Danmark rangerer PKA som flinkest i klassen

Dansk WWF Verdens naturfond har rangert de 17 største pensjonsselskapene i Danmark, og PKA ligger for tiden øverst på listen, med 9 av 12 mulige poeng.

Åtte av de danske pensjonsselskapene refererer nå direkte til Parisavtalen i sin investeringspolitikk, opplyser WWF.

– Det er tydelig at flere av pensjonsselskapene har et økt fokus på klimaet, skapt av en kombinasjon av Parisavtale, usikkerhet om de fossile energikildenes framtid, press fra medlemmer og NGOer som WWF, sier Hanne Jersild, seniorrådgiver i WWF Danmark.

– Siden undersøkelsen er avsluttet har det kommet flere nye klimarelaterte meldinger og initiativer fra flere av selskapene. Det vitner i seg selv om at oppmerksomheten på klimaet er stigende, sier Jersild.

Bilindustrien står for tur

Med bakgrunn i at omlag 16 % av de globale klimautslippene stammer fra transportsektoren (biler og lastebiler), har PKA besluttet å gå kritisk til verks på bilindustrien framover.

Det vises til at det innen 2040 bør være 600 millioner el- og hybridbiler – som erstatning for fossildrevne biler – i drift for at Parisavtalen skal innfris. I dag er tallet ca 2 millioner.

– En effektiv omstilling av transportsektoren er avgjørende for å innfri Parisavtalen. Og bilprodusenter som ikke investerer i utviklingen av el- og hybridbiler vil utgjøre en finansiell risiko, idet elbiler i takt med den teknologiske utviklingen på sikt vil være mer attraktive for forbrukerne. Så i PKA vil vi ha den samme kritiske vinkling på bilindustrien som vi har på kull- og oljeområdet, sier Peter Damsgaard Jensen.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?