- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Beslutningen om å opprette Verdens sykkeldag ble enstemmig vedtatt 12. april, av de 193 landene i FNs generalforsamling.

I FN-resolusjonen blir samtlige land oppmuntret til å feire og promotere den spesielle dagen, som er tilegnet sykkelen og syklingen.

Her i Norge har Syklistenes Landsforening allerede i mange år markert sykkelen med en egen dag i året, men generalsekretær Morgan Andersson hilser en FN-initiert sykkeldag velkommen.

– Ikke minst for å rette oppmerksomheten mot sykkelens fortrinn når det gjelder helse og bærekraft, særlig i de store byene rundt om i verden, er dette viktig. Og areal er et knapphetsgode i mange store byer i dag, da er sykkelen en del av løsningen, sier Andersson.

Godt separerte, sammenhengende sykkelfelt behøves for trygg sykling, mener SLFs generalsekretær Morgan Andersson (Foto: Skjermdump / YouTube / 880cities).

Verdens sykkeldag er 3. juni

SLF har sin årlige sykkeldag 5. mai i år, med noen lokale variasjoner. En måned senere, 4. og 5. juni, arrangerer foreningen en stor nasjonal sykkelkonferanse i Fredrikstad og Sarpsborg. Nesten sammenfallende med dette er at søndag den 3. juni holdes historiens første Verdens sykkeldag. Mye å se fram til i nær framtid for alle med interesse for sykling, med andre ord.

– Det er naturligvis tilfeldig at det ble slik med datoene, og vi har nettopp fått vite om Verdens sykkeldag. Vi skal se på hva vi gjør i årene framover med vår markeringsdag sett i lys av FN-dagen. Vår sykkelens dag er primært et lokallagsarrangement i ulike fasonger, men det kan tenkes at den lar seg slå sammen med den FN-initierte dagen. Det kan i alle fall ikke utelukkes, men dette er noe vi skal ha en dialog med våre lokallag om, sier Morgan Andersson til Naturpress.

– Sprik mellom tale og handling

– Føler dere i SLF at sykkelen har fått en større og viktigere plass i transportbildet i Norge i løpet av de siste årene?

– Ja, i retorikken har den blitt løftet opp, og også i NTP (Nasjonal transportplan) har sykkelen blitt mer framtredende. Men det er stort sprik mellom retorikken og de midlene som myndighetene bevilger til utbyggingsprosjekter. Det bevilges ikke mer til sykkel over de faste postene på budsjettet i dag enn det gjorde for 6-7 år siden. Vi ligger fortsatt på en nasjonal trafikkandel på mellom 4 og 5 prosent, der målet er 8 prosent, svarer Andersson, og legger til at mer midler til sykkel vil komme gjennom de såkalte byvekstavtalene.

Morgan Andersson mener det særlig er én utfordring som må løses for å få flere mennesker opp på sykkelen i Norge, og det er spørsmålet om trygghet.

– Vi trenger separerte, sammenhengende sykkelveier i de store byene, og det må føles trygt å sykle der. Jeg vil understreke en subjektiv trygghetsfølelse, for det kan godt hende en strekning rent faktisk er ganske trygg, men det er ikke alltid det er nok. Det er viktig å huske på at alle, også eldre og barn, har en rett til mobilitet – det er ikke noe som er forbeholdt bilister. Det er egentlig snakk om å ha en grunnleggende frihet, og i byene er denne friheten ofte frarøvet syklistene, sier Andersson.

Gil Peñalosa kommer til Oslo

Temaet blir ytterligere belyst av SLF når foreningen får besøk av colombianeren Gil Peñalosa 1. juni. Peñalosa er blant annet grunnlegger av initiativet «8 to 80 cities«, som er en non-profit NGO som arbeider for trygge byer. Trygge for alle – eldre, barn, fotgjengere, syklister.

Grunnsetningen er at dersom alt vi gjør i byene våre føles godt for en 8-åring og 80-åring samtidig – da er det godt for alle. Sykkelen er sentral i «8 to 80 cities».

– Gil Peñalosa blir blant annet å høre på et foredrag på Litteraturhuset, forteller Morgan Andersson.

Se TED-foredrag med Gil Peñalosa her.

Video om 8-80 cities:

FN ber om at sykkelen blir del av strategiene

Ikke uventet får vedtaket om Verdens sykkeldag god mottakelse i de store sykkelorganisasjonene WCA (World Cycling Alliance) og ECF (European Cyclists Federation).

– Sykling er en ressurs som fremmer sosiale, økonomiske og miljømessige gevinster – og det bringer folk sammen. WCA og ECF er svært glade for denne FN-erklæringen. Den er en anerkjennelse av det bidraget som sykling tilfører bærekraftsmålene, sier dr. Bernhard Ensink, som er generalsekretær i begge organisasjonene.

I forbindelse med opprettelsen av Verdens sykkeldag oppfordrer FN til å inkludere sykkelen i utviklingsstrategier og programmer, både internasjonalt, såvel som på nasjonalt og lokalt nivå i medlemslandene.


 

- Annonse -