- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Fiskeridirektoratet har avslått søknaden fra Pure Atlantic AS om 45 tillatelser til lakseoppdrett i skip.

Konseptet gikk ut på bygge et 500 meter langt og 90 meter bredt skip som skulle driftes i sonen utenfor den norske territorialgrensen på 12 nautiske mil, men innenfor norsk økonomisk sone på 200 nautiske mil.

Skipet – som ville ha blitt verdens største – skulle fungere som et såkalt semi-lukket oppdrettsanlegg, der vann skulle strømme gjennom skipet i innebygde kanaler gjennom de forskjellige tankene. Vanngjennomstrømmingen skulle besørges fra skipets framdrift på fra en til to knop.

I søknaden heter det at vern  mot sykdom og lakselus skulle sikres blant annet ved at vannintaket ligger på 10 meters dyp, noe som hevdes å være under lusebeltet. Videre skulle hver oppdrettstank få tilført fôr med vann, uavhengig av andre tanker.

Produksjonskapasiteten ved 45 tillatelser var beregnet til 50.000 tonn laks i året.

Skipet skulle drives av seks datastyrte seil med elektriske propeller som sekundærsystem forsynt av 25 MW LNG-generatorer. De øvrige elektriske systemene på skipet var ment å forsynes fra en aktermontert vindmølle.

I sitt vedtak om avslag har Fiskeridirektoratet begrunnet med at prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», jfr. laksetildelingsforskriften § 23b første og annet ledd.

Investeringen var beregnet til 3,3 mrd kroner, ifølge nettstedet iLaks.no.

Pure Atlantic AS har adresse Kvalavåg på Karmøy i Rogaland, og er eid av selskapene Brustind Invest AS, Beiningen AS og Trollhaugen AS.


Illustrasjon: Pure Atlantic AS

 

- Annonse -