Møre og Romsdal skal elektrifisere fire nye fergesamband

To fergesamband på Sunnmøre og to på Nordmøre blir elektrifiserte innen 2021. CO2-kuttene blir betydelige.

Dette er klart etter at tilsagn om nødvendige støttemidler fra Enova nå er gitt.

De fem nye el-fergene på Sunnmøre som skal trafikkere sambandene Hareid-Sulesund og Magerholm-Sykkylven gir ifølge Enova en CO2-reduksjon på 89 prosent sammenliknet med dagens situasjon. Fylkeskommunen har tildelt kontrakter til selskapet Fjord1 på disse sambandene.

På Nordmøre skal Seivika-Tømmervåg og Edøy-Sandvika elektrifiseres.

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har fått tilsagn fra Enova om inntil 54,5 millioner kroner i støtte til infrastrukturen på kaiene som trengs for å lade de nye fergene.

– Sunnmøre-prosjektet viser at det er mulig å kutte store utslipp ved å ta i bruk ny teknologi i neste generasjons ferjer. Vi er glade for at Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter med høye ambisjoner om å redusere utslipp fra ferjene også på Nordmøre, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, sier at de er helt avhengige av gode støtteordninger for å realisere gode miljøløsninger.

– Dette reduserer merkostnaden som fylkeskommunen får ved å stille strenge miljøkrav. Vi ser fra tidligere at med tildeling fra Enova oppnår vi store forbedringer for miljøet. Da kan vi satse på miljøtiltak knyttet til ferjedrift, sier Fuglseth.

Oppstart for begge sambandene og resten av Nordmørspakken er 1. januar 2020, og el-ferjene vil være på plass seinest 2021. Enova har med dette bidratt til å elektrifisere i alt 24 ferjesamband i Møre og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. Dette prosjektet vil bidra til å videreutvikle teknologien og gjøre batteriløsninger konkurransedyktige. Med dette anbudet er Møre og Romsdal derfor med på å vise vei internasjonalt, både innenfor ferjedrift og sjøfart generelt, sier Kvam i Enova.


 

- Annonse -