Selv om Parisavtalens reduksjonsmål på utslipp nås, risikerer vi likevel at oppvarmingen vil overstige 2 grader, er en av konklusjonene.

Studien er gjennomført av et team av svenske, australske, tyske og danske forskere. Noen utdrag fra forskningen er omtalt av Stockholms Universitet og Stockholm Resilience Centre. Studien i sin helhet er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Pr i dag øker den globale snittemperaturen med 0,17 grader hvert tiår, og vi ligger nå 1 grad høyere enn på førindustriell tid.

«Hothouse Earth» ved 4-5 graders økning

– Menneskeskapte utslipp er ikke den eneste faktoren som påvirker temperaturen på jorda. Forskningen vår antyder at en menneskerelatert global oppvarming til 2 grader vil igangsette andre systemprosesser på jorda – ofte kalt «feedbacks» – som vil drive temperaturen ytterligere oppover, selv om vi stopper å slippe ut klimagasser, sier leder for studien, Will Steffen fra Australian National University og Stockholm Resilience Centre.

Dette er noen av konklusjonene som trekkes fra forskningen:

  • Selv om utslippsmålene som er nedfelt i Parisavtalen skulle bli nådd, er det en risiko for at jorda vil tre inn i en tilstand som forskerne kaller «Hothouse Earth»
  • Et “Hothouse Earth”-klima vil på lang sikt stabilisere seg på et globalt gjennomsnitt som er 4 til 5 grader høyere enn på førindustriell tid, med et havnivå som er 10-60 meter høyere enn i dag
  • For å maksimere mulighetene til å unngå «Hothouse Earth» behøves det ikke bare  reduksjon av CO2-utslipp og andre klimagassutslipp, men også forbedringer av og/eller utvikling av nye biologiske karbonlagre

LES OGSÅ: (Kronikk) Too hot to handle?

Advarer mot domino-effekten

Forskerne advarer mot en mulig dominoeffekt av ulike feedback-punkter.

Feedback-punkter som ifølge forskerne kan utløses ved den temperaturstigningen som vi allerede er inne i (1-3 grader), er smelting av Grønlands-isen, smelting av sommerisen i Arktis, smelting av isbreene i de europeiske alpene, smelting av iskappen i Vest-Antarktis og skader på korallrevet Great Barrier Reef utenfor Australia. Analysene viser mulig rekkefølge og krysningseffekter ved scenarier der temperaturen stiger med mellom 3 og 5 grader eller overstiger 5 grader.

– En snuoperasjon er nødvendig

Alvoret i situasjonen blir understreket ved at forskerne mener menneskeheten må endre retning i sin adferd og virksomhet:

«For å unngå dette scenariet behøves det en snuoperasjon i menneskelig virksomhet, fra utnytting til forvaltning av systemene på jorda», heter det i innlegget på sidene til Stockholm Resilience Centre.


Foto: Pixabay

- Annonse -