Sveriges utenriksminister Margot Wallström (S).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Wallström kom med nyheten under et Sverige-initiert møte i FNs sikkerhetsråd 11. juli, der temaet var klimarelaterte sikkerhetsrisikoer.

Den offisielle lanseringen av Stockholm Climate Security Hub skal skje under Världsvattenveckan (World Water Week 2018)  i slutten av august, skriver Effektmagasin.se. Arrangementet holdes i Sverige.

I sin FN-tale sa utenriksminister Wallström at koblingen mellom klima og sikkerhet er en prioritering for Sverige i rådet, og at klimaendringene i stadig større grad samspiller med konfliktdrivende faktorer.

Det er ellers kommet lite informasjon om det nye Stockholmsbaserte klimaorganet, men målet er å fremme kunnskapsutvikling og politisk dialog. Fire institusjoner inngår: Stockholm Resilience Centre (SRC), Stockholm Environment Institute (SEI), vanninstituttet SIWI og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Klimamagasinet Effekt har fått svar på noen få spørsmål som er oversendt pressesekretæren til utenriksminister Wallström, Pezhman Fivrin.

I en e-post skriver Fivrin at Stockholm Climate Security Hub kan komme til å få en viktig rolle framover. Av svaret hans går det fram at det fra svensk side skal satses særlig på fire områder:

  • Man skal få bedre forståelse av klimarelaterte sikkerhetsrisikoer
  • Det skal skaffes bedre verktøy, analyser og rapporter fra feltet for bedre å kunne håndtere sikkerhetsutfordringer relatert til klima
  • Det er et ønske å reise et institusjonelt hjem for disse spørsmålene innen FN-systemet. Den svenske regjeringen har et håp om at FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed skal få et ansvar for dette, sammen med en spesielt utvalgt representant. Institusjonens oppgave skal være å samle inn informasjon fra alle relevante FN-organer. Rapportene og analysene skal støtte seg på tilgjengelig forskning som foregår utenfor FN-systemet, for eksempel gjennom et nettverk av universiteter og forskningsinstitutter
  • Man skal lære av land som er ledende på området

Foto: Utenriksminister Margot Wallström (S) / Wikimedia Commons / Frankie Fouganthin

- Annonse -