Transportsektoren - en stor kilde til utslipp (Ill.foto: Pixabay).

I en erklæring fra NHO og Zero hevdes det at et CO2-fondet kan bli «næringslivets elbilsatsing», ved at det kan bidra til raskere innfasing av klimavennlige kjøretøy i transportbedriftene.

Det legges ikke skjul på at skuffelsen er stor over at regjeringen gjennom forslaget til statsbudsjett nylig, har gått langt i avvise en ordning med et slikt fond.

«I budsjettet velger Regjeringen i stedet å forskuttere bevilgninger til en støtteordning i Enova, og snakker ensidig ned mulighetene for en miljøavtale med tilhørende privat CO2-fond etter modell av NOx-fondet. Samtidig får NOx-fondet på sin side rosende ord i budsjettforslaget som et særlig viktig virkemiddel med god måloppnåelse», heter det i meldingen.

Appellerer til regjering og storting

– Vi er skuffet over omtalen av CO2-fond i statsbudsjettet – samme dag som FNs

Marius Holm, ZERO.

klimapanel varsler en stadig varmere klode og akutt behov for nye tiltak. Dette er ikke et veldig godt utgangspunkt for videre forhandlinger mellom næringslivet og staten om en miljøavtale, men vi appellerer til både Regjeringen og Stortinget om at dette kommer på plass i løpet av høsten, sier leder i ZERO, Marius Holm.

Argumentet som NHO og Zero anfører, er at dersom bedriftene i stedet for CO2-avgift til statskassen kan betale tilsvarende medlemsavgift til et CO2-fond, kan disse pengene brukes til tiltak som gir lavere utslipp fra næringstransporten.

Bedriftene er parat

Fra NHO sin side gjøres det klart at det ikke skal stå på bedriftene å gjennomføre ordningen.

– Uten en miljøavtale mister vi den mobiliseringen og forpliktelsen til utslippskutt som

Ole Erik Almlid, NHO (Foto: NHO).

næringslivet tilbyr, og som er helt nødvendig for å nå de ambisiøse målene regjeringen selv har satt for utslippskutt i transportsektoren. Bedriftene er rede til å ta ansvar, sier fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Det blir vist til at transportsektoren står for nesten en tredel av de norske klimagassutslippene, og at utslippene har økt jevnt siden 1990, med en liten nedgang de siste to årene grunnet økt bruk av biodrivstoff og flere elbiler.

– Unik mulighet

– Regjeringen har som ambisjon å halvere transportutslippene på tolv år. Det krever nye tiltak og virkemidler. Elbilsatsingen har hatt stor effekt for personbilene, men vi mangler tiltak i næringstransporten som står for 2/3 av transportutslippene. Det er vanskelig å forstå hvordan regjeringen ser for seg at en 10 % økning i midlene til Enova skal bidra til et radikalt taktskifte med store utslippskutt i transportsektoren, sier Holm.

– Næringslivet tar halveringsmålet på alvor, og har jobbet frem et forslag til tiltak som vil gi store utslippskutt. Dette vil være en unik mulighet til å oppnå store utslippskutt i transportsektoren, og denne muligheten bør ikke Staten la gå fra seg, sier Almlid.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?