Transportsektoren må endres radikalt om elektrifiseringsmålet skal nås (Ill.foto: Pixabay).

I tillegg må det blant annet stimuleres til bruk av elektriske anlegg- og jordbruksmaskiner. Det er Bellona og Elektroforeningen (EFO) som har analysert hvilke tiltak fra myndighetenes side som må til for at en slik elektrifiseringsgrad kan nås.

De to organisasjonene har inngått et samarbeid om å lage et veikart som skal vise at Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn. Første del av arbeidet er en kartlegging av hvor elektrifisert Norge er i dag, den andre delen viser hva som må til for å komme fra fra dagens status til en helelektrifisering.

– Må ha stortingsvedtak denne perioden

På kort sikt anfører Bellona og Elektroforeningen at innen utløpet av 2021 kan Norge gå fra dagens nivå på 51 % til 56 % elektrifisering. I 2030 vil 72 % være innen rekkevidde, og fra 2040 kan Norge være 85 prosent elektrisk.

Mange av tiltakene som kreves må iverksettes allerede i inneværende stortingsperiode om effekten skal nås innen 2030, påpekes det. En total endring i energisystemet i transportsektoren som i dag er kun 6% elektrifisert, vil være nødvendig. I tillegg må fossil oppvarming i industrien fases ut, og det må stimuleres til bruk av elektriske anlegg- og jordbruksmaskiner.

Etterlyser rammeverk fra myndighetene

Rådgiver Christina Ianssen i Bellona etterlyser et rammeverk som gjør det mulig å oppnå målene.

– Overgangen til et nullutslippssamfunn krever at vi faser ut bruken av fossil energi. Elektrifisering gir en høy grad av energieffektivisering, flere bruksområder for fornybar energi, og er en svært viktig nøkkel for mindre klimagassutslipp og lokal forurensning. Nå trenger vi et rammeverk som muliggjør at vi når målene for elektrifisering, sier Ianssen.

Det vises til at i Norge gir en normalårsproduksjon av fornybar elektrisitet i Norge om lag 139 terrawattimer. Med dagens elektrifiseringsgrad på 51 % bruker vi cirka 119 terrawattimer, mens man med en økning i elektrifiseringsgraden til 72 % i 2030 vil forbruket ligge på ca 143 terrawattimer årlig.

– Gir stor klimagevinst

– Elektrifisering effektiviserer bruken av energien og gir stor klimagevinst. Det skapes norske arbeidsplasser gjennom mulighetene som åpnes for norsk leverandørindustri. Vi er alt i dag i verdensklasse på mye av teknologien som er nødvendig for et elektrisk samfunn, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i EFO. EFO feirer sitt 100-års jubileum i dag.

Det mangler ikke på fornybar kraft i Norge, minner Jaegtnes om.

– Om vi bare tar utgangspunkt i allerede vedtatte kraftutbygginger i Norge vil dette være dekket med god margin. Ingenting tyder på at vi ikke vil ha nok kraft til å elektrifisere Norge.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?