Dagbruddene for brunkull i Tyskland dekker store områder (Flickr)

Det kom frem på et frokostmøte i Oslo fredag morgen, der Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, deltok. Saken er blant annet også omtalt på nettstedet Bloomberg.

Gradvis exit

Storebrand ASA, som blant annet har landets største livsforsikringsportefølje, har lenge hatt en miljø- og klimaprofil, og begynte med bærekraftprofilering på investeringene på midten av nittitallet. Selskapet begynte aktivt å trekke seg ut fra kull i 2013, og har siden det utelukket 64 selskaper. Nå har de altså satt et sluttpunkt, 2026, hvor de skal være helt ute av kull. Oljefondet fulgte etter med en innstramning av kullinvesteringene i 2015, og dette er nå en voksende trend i det globale investeringsmarkedet.

Storebrand representerer en investeringskapital på 85 milliarder USD, eller rundt 750 mrd kroner, har allerede satt omsetningsgrensen på kullandelen for selskaper til maks 30%. Denne grensen skal gradvis strammes inn mot null i løpet av de neste fem årene. Dette vil gi selskaper som er i porteføljen tid og mulighet til å legge om og selv, for ikke å bli kastet ut av Storebrand-porteføljen, fortalte Saugestad publikum på morgenmøtet. Den positive effekten kan bli sterkere om man gir selskapene tid til å fase ut kull, i stedet for å divestere dem. Grensen settes nå til 25%, for så å gå ned fem prosent årlig mot 2026. Dette er i tråd med anbefalingene som FNs klimapanel har satt.

Saugestad og Storebrand leder an i å gjøre investeringsbransjen lysere grå, og beveger seg mot et grønt mål. (Foto: TLB)

Storebrand sementerer med dette sin posisjon blant de mest proaktive fondsforvalterne internasjonalt. De har i løpet av de siste to årene også gått ut av tyske kullgiganter som Uniper SE og RWE AG, som Oljefondet nå får kritikk for å videreføre sitt eierskap i (14 mrd), på tross av at sistnevnte i følge Dagbladet har et årlig co2-utslipp fra brunkull opp mot Norges samlede utslippsmengde.


 

- Annonse -