- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Disse konklusjonene trekkes i en fersk internasjonal undersøkelse som er publisert i tidsskriftet Nature. Chalmers Tekniska Högskolan (CTH) i Göteborg har deltatt i forskningen.

To eksempler hentet fra Sverige viser til dels betydelige forskjeller mellom økodyrking og konvensjonell dyrking. Økologiske erter hadde 50 % større klimapåvirkning enn konvensjonelt dyrkede erter, mens hvetedyrking viste enda større forskjell i økodyrkingens disfavør, hele 70 %.

Forskerne forklarer det, litt forenklet, med at siden kunstgjødsel ikke er lov å bruke i økologisk jordbruk behøves det større areal for å oppnå samme mengde avling, og derfor blir klimapåvirkningen større.

Ill.: Yen Strandqvist/Chalmers

En indirekte effekt

Forskerne som har deltatt i den nye studien har utviklet en ny metode for å beregne klimapåvirkningen fra arealbruk. Denne metoden kalles «CO2-kostnad», og innebærer at det tas hensyn til hvor mye karbon som finnes lagret i skogene, og som slippes ut som CO2 ved avskoging.

– Større arealbruk i økologisk dyrking fører indirekte til større utslipp av CO2 fra avskoging, sier Stefan Wirsenius. Han er forsker på Chalmers i Göteborg, og en av de ansvarlige for studien.

– Ettersom verdens matproduksjon henger sammen gjennom handel, påvirkes avskogingen som for eksempel skjer i tropene av hvordan vi utnytter svensk landbruksareal. Hvis vi legger beslag på større arealer for å få samme mengde med mat, bidrar vi indirekte til mer avskoging i verden, sier Wirsenius.

– Gjelder kjøtt og melk også

Også økologiske kjøtt- og meieriprodukter er fra et klimasynspunkt dårligere enn konvensjonelt produsert mat, hevdes det fra Stefan Wirsenius.

– Ja, ettersom økologisk kjøtt- og melkeproduksjon bruker økologisk dyrket fôr krever også den mer areal enn konvensjonell produksjon. Det betyr at konklusjonene fra økologisk hvete og erter i prinsippet også gjelder for kjøtt- og melkeprodukter. Men vi har ikke regnet spesifikt på kjøtt og melk, og har ingen konkrete eksempler på dette i artikkelen.

«Dette er en stor feil»

Wirsenius knytter resultatene fra forskningen opp mot det politiske målet om å øke den økologiske dyrkingen i vårt naboland, Sverige.

– At større arealer fører til større klimapåvirkning har som regel ikke blitt tatt hensyn til i tidligere sammenlikninger mellom økomat og konvensjonell mat. Dette er en stor feil fordi – som også vår forskning viser – denne effekten kan være mange ganger større enn de drivhusgassene som burde inkluderes. Det er også alvorlig siden vi har et politisk mål om økt økologisk dyrking i Sverige. Om de målene innfris kommer klimapåvirkningen fra svensk matforbruk trolig til å øke kraftig, sier Stefan Wirsenius.

Også i Norge har det vært et ønske om å øke omfanget av økolandbruket. Tidligere var det et fastlagt mål om å øke økoandelen i Norge til 15 %, men den målsettingen har H/FrP-regjeringen nedtonet.


 

- Annonse -

1 kommentar

 1. Søk og du skal finne. Denne «forskning» greier åpenbart kun å bevise hva de ville bevise. Om «forskerne» ikke bare hadde sett på den typiske versjon av økologisk landbruk (en dårlig kopi av konversjonell landbruk bare minus kjemi), men istedet på landbruk som er bygget på naturens premisser med diversitet, målretta beitebruk og gamle sorter, da hadde resultatet vært noe helt annet.

  Her er en del av konklusjonen fra en studie i 2014:
  «Our study suggests that through appropriate investment in agroecological research to improve organic management and in breeding cultivars for organic farming systems, the yield gap could be reduced or even eliminated for some crops or regions,» said the study’s lead author, Lauren Ponisio, a graduate student in environmental science, policy and management. «This is especially true if we mimic nature by creating ecologically diverse farms that harness important ecological interactions like the nitrogen-fixing benefits of intercropping or cover-cropping with legumes.»

  The researchers suggest that organic farming can be a very competitive alternative to industrial agriculture when it comes to food production.

  «It’s important to remember that our current agricultural system produces far more food than is needed to provide for everyone on the planet,» said Kremen. «Eradicating world hunger requires increasing the access to food, not simply the production. Also, increasing the proportion of agriculture that uses sustainable, organic methods of farming is not a choice, it’s a necessity. We simply can’t continue to produce food far into the future without taking care of our soils, water and biodiversity.»
  https://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-12/uoc–coc120514.php