Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Avinor

Elfly. Trondheim Lufthavn.
En testarena vil være et virkemiddel for å nå målet om fossilfri norsk luftfart innen 2050.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Avrenning av PFAS fra de gamle brannøvingsfeltene har forurenset samtlige ferskvann rundt flyplassen.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Råstoffene til ikke-fossilt jetdrivstoff - SAF - er lokalt oppsamlet avfall, avfall fra landbruksproduksjon og matoljerelatert avfall.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Norsk luftfart skal være verdensledende på klimaløsninger, er ambisjonen til de største aktørene i norsk luftfart. LO og NHO er med på laget.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Dette er et viktig tiltak for å redusere flyplassens utslipp av klimagasser, sier lufthavndirektør Stine Westby Ramstad.
Konsentrasjonen av PFOS i fisk og fugl er over nivået som anses å være trygt for økosystemet.
I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og miljøskadelige stoffet PFOS og andre perfluorerte stoffer på flyplassene.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Taxfree-ordningen i Norge har vært omdiskutert en stund. Miljøpartiet de grønne har ønsket å avvikle ordningen av miljømessige årsaker. Fra MDG-hold har det blitt framholdt at ordningen belønner reisende som velger den mest klimafiendtlige transportmåten. – Taxfree-ordningen er en subsidiering av den mest forurensende reisemåten vi har. Den belønner dem som...
Det lille flyet Alpha Electro fra den slovenske fabrikken Pipistrel oppførte seg uklanderlig. De to flypionérene hadde ingen problemer med flyturen. – Vi lettet med 97 prosent batterikapasitet, og nå er vi nede i 78 prosent, konstaterte Avinor-direktøren etter landing. Da hadde de to vært i lufta i om lag...
Stortinget har gjennom flere offentlige utredninger gjennom årene blitt anbefalt å avvikle taxfree-ordningen sammen med innførselskvoten for alkohol og tobakk, men uten at så har skjedd. Nå foreligger ny informasjon som muligens kan påvirke beslutningstakerne. Det er argumentasjonen om at det er de nevnte ordningene som finansierer de ulønnsomme flyplassene...