Ill.foto: Fra Antarktis (Pixabay).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Internasjonale medier rapporterer om saken. Funnene legges fram i en rapport i forskningstidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dagbladet siterer forskeren Eric Rignot ved University of California. Rignot er intervjuet av Washington Post.

– Stedene som opplever forandringer i Antarktis er ikke begrenset til bare et par steder. Det er mer omfattende enn det vi har trodd. For meg ser det ut til å være grunn til bekymring, sier Eric Rignot om isreduksjonen på Sydpolen.

Issmelting i Antarktis fører til havnivåstigning, og ut fra funnene i den nye forskningen konkluderer Rignot med at havnivået må forventes å stige med flere meter i de kommende århundrene.

4.800 hus i Bergen kan stå under vann i 2200

Hvordan havnivåstigningen vil gi utslag i Norge kan man se ut fra et nytt kartverktøy som Kartverket har laget. Her er det også mulig å se effekten ved samtidig kombinasjon av økt havnivå og stormflo. Dersom du også laster ned kartlag fra geonorge.no kan du se hvordan oversvømmelse berører hus, arealer og veier i din egen kommune.

I en Viten-artikkel i Aftenposten gjennomgår to forskere og en matematiker ved Kartverket de nye digitale verktøyene. Som et eksempel på hvordan Norge og norske kystbyer vil bli rammet av havnivåstigning trekkes blant annet Bergen fram:

5 meters havnivåstigning, som ifølge en studie kan være en realitet allerede i 2200, vil føre til at 4.800 bygninger i Bergen vil stå under vann.


- Annonse -