Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Lite konkret nytt fra nordisk klimamøte – karbonnøytralitet et felles mål

Sist fredag møttes de nordiske statsministrene og klimaministrene i Helsinki. I en felleserklæring heter det at de de vil jobbe for karbonnøytralitet i hvert av de nordiske landene.

Statsminister Erna Solberg signerer felleserklæringen fra det nordiske klimamøtet.

«Dette er nødvendig dersom man skal lykkes med målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader», heter det videre.

– 1,5 graders rapporten fra FN viser at det haster med å få ned verdens klimagassutslipp. Ved at alle nordiske land blitt enige om å oppnå karbonnøytralitet, tar de nordiske landene et viktig skritt på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Klimaambisjonene skal trappes opp innen 2020, og det skal gjøres i tråd med EUs arbeid når det er hensiktsmessig, står det i erklæringen. Det er ellers ikke gitt tidfestede forpliktelser eller satt opp konkrete fysiske målsettinger i felleserklæringen, annet enn at landene skal samarbeide om tiltak for å nærme seg 1,5-graders målet.

Erklæringen inneholder en rekke punkter om klimatiltak på forskjellige felter. Felles for dem alle er at de ikke er knyttet til tid eller volum. De fleste av dem begynner med ord og vendinger som promotere, insentivere, legge til rette for, være katalysator for, holde ved like, bidra til, utvikle.

Felleserklæringen fra de nordiske ministrene inneholder på slutten en passus om ungdom:

«I privat sektor skal ungdomsorganisasjoner få spille en tydelig rolle i å øke oppmerksomheten rundt klimavennlig forbrukeratferd.»

– Norden kan gå foran

Norge har et mål om å være klimanøytralt i 2030, og skal være et «lavutslippssamfunn i 2050». Statsminister Erna Solberg (H) mener disse målene er forenlig med økonomisk vekst.

– De nordiske landene har en lang tradisjon for å samarbeide. Vi har vist verden at det er mulig å kombinere økonomisk vekst med en ambisiøs klimapolitikk. Norden kan gå foran som et eksempel på at karbonnøytralitet er mulig. Samtidig viser vi at vi tar FNs rapport om å begrense verdens oppvarming til 1,5 grader på alvor, sier Solberg på hjemmesidene til regjeringen.

«Når skal Norge avslutte oljeutvinningen i Nordsjøen?»

På pressekonferansen etter at møtet i Helsingfors var over, stilte en finsk journalist  spørsmål til Erna Solberg om når Norge skal avslutte sin oljevirksomhet i Nordsjøen, eller om det er en grense som Norge ikke er villig til å krysse av finansielle grunner.

Erna Solberg på pressekonferansen i Helsingfors.

– Oljeproduksjonen vår vil ta slutt en gang, men jeg vil først og fremst peke på at vi nå er en stor gassprodusent, og at vår oljeproduksjon har vært synkende i de siste 18 årene eller så, svarte Solberg.

– Hvis Norge hadde nedskalert sin olje- og gassproduksjon ville Europa hatt et problem i dag, sa hun.

Solberg fortsatte med å peke på elektrifisering i Nordsjøen, og at selve utvinningen skjer med lave utslipp.

– Gass er en mellomløsning som stabiliserer det europeiske [energi]markedet. Det vi har fokus på er at olje- og gassproduksjonen har de laveste utslippene som de kan ha. Våre reguleringer sørger for at plattformer elektrifiseres. Dessuten investerer vi i havbasert vind, og elektrisiteten derfra kan brukes på plattformene, sa Solberg.

Video fra konferansens avslutning og signering av felleserklæring:


Begge foto: Skjermdump / stillbilde fra video fra konferansen i Helsinki.

- Annonse -
Vil du annonsere her?