- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Henger ikke på greip

– Denne reklamen fra Equinor er altså så vanvittig og drøy. Her forsøker virkelig oljeselskapet å kle seg i sine aller grønneste og herligste klær, men uansett hvordan man vrir og vender på det, så er Equinor et oljeselskap. Som henter opp og selger et produkt som er i ferd med å koke kloden.

Kommentaren på Facebook kommer fra Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, etter at hun har gjennomgått olje / energiselskapets siste og påkostede opplysningsbidrag som publiseres som annonsørinnhold blant annet i Aftenposten.

Lysbildespillet begynner slik: – I oktober slo FNs klimapanel fast: Utslippene må halveres de neste 12 årene.

– Det er helt korrekt, fortsetter hun, men det drøye her er at de ikke nevner at rapporten gjør det klart at oljeforbruket må reduseres med opp mot 40 prosent innen 2030 for at 1,5-gradersmålet skal være mulig å nå. – Da henger det ikke på greip at Equinor i samme reklame sier at vi må fortsette å produsere olje og gass.

Ikke en dråpe olje å se i det omfattende reklamevedlegget. (Skjermdump)

– Vi kan ikke fortsette å narre oss til å tro at framtida ser lik ut som fortida, sier hun.

– Produksjonen er ikke problemet – det er selve produktet

80 til 90 prosent av CO2-utslippene fra olje- og gassproduksjon kommer fra å produsere strøm til plattformen, sier Ann-Cathrine Holmen mens regnet drypper ned på grantrærne i Trøndelag, heter det i teksten, og den fortsetter med å lage koblinger mellom ren norsk vannkraft og oljeproduksjon:

– Plattformsjefen på Johan Sverdrup, Equinors nye gigantfelt i Nordsjøen, står rett ved en stor vanndemning ved Sokna kraftstasjon. Dette er ett av rundt 1550 vannkraftverk i Norge som produserer ren elektrisitet – altså uten utslipp.

Er utslipp fra produksjon av olje et av verdens største problemer? Nei, mener Silje Ask Lundberg, det er det oljen som produkt som er. (Skjermdump, annonsen)

Equinor skriver at det i snitt slippes ut 17 kg CO2 for hvert fat olje som produseres globalt, at den i Norge er ned mot 10, og at den på Johan Sverdrup vil være på rekordlave 0,67 kilo.

– Det betyr at olje- og gassproduksjonen på Equinors nye gigantfelt blir 25 ganger renere enn det globale snittet, insisterer annonsen, og regner videre: – Over et år utgjør dette mer enn 620.000 tonn CO2, som tilsvarer utslippet til mer enn 310.000 personbiler, sier plattformsjef Holmen.

– Denne reklamen er bare nok et absurd påfunn fra en oljeindustri som ikke tar klimakrisa på alvor

Presentasjonen får det til å virke som om det er produksjonsprosessen på plattformen som er oljebransjens store klimautfordring, mens selve oljeproduktet kun nevnes i en bisetning som en selvsagt nødvendighet, og det tenner Lundberg. I følge Teknisk ukeblad er CO2-avtrykket for brenningen av oljen i det samme fatet på over 400 kg, og da blir besparingen fra 17 eller 10 kg til 0,67 straks mindre imponerende.

Naturvernforbundets Silje Ask Lundberg (Foto: T.L. Bjørsvik)

Det har null – nada – å si for olja når den brennes, mener Lundberg. Anslagene for olje på Johan Sverdrup er mellom 2,2 og 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter, og det er 25 ganger Norges årlige utslipp. For alle disse fatene, det tilsvarer 1,3 milliarder tonn CO2. (tilsv. utslipp fra 650 mill. personbiler / red.anm.)

Hun kaller dette et klart forsøk på grønnvasking fra Equinor, og hun kaller det hult når målene fra Paris-avtalen dras inn.

– Denne reklamen er bare nok et absurd påfunn fra en oljeindustri som ikke tar klimakrisa på alvor, sier Lundberg.

Equinor: – Vår olje er det beste nødvendige onde

Pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor har gitt oss denne kommentaren til utspillet fra Ask Lundberg:
– For å møte verdens klimautfordringer må etterspørselen etter olje reduseres. Men på grunn av naturlig produksjonsfall fra gamle felter så trenger vi nye felter for å dekke selv lavere etterspørsel, og det er helt avgjørende for å nå klimamålene at vi også produserer den oljen verden trenger med lavest mulig utslipp.

Eriksen kommenterer ikke om selskapet driver med grønnvasking, men mener å finne støtte for videre oljeekspansjon hos IEA. 

 – Vi bygger våre vurderinger i annonsen på det internasjonale energibyråets (IEA) fremtidsscenarier og Equinors egne vurderinger i Energy Perspectives-rapporten. IEA vektlegger særlig at produksjonen av norsk olje og gass er viktig for å gi en voksende global befolkning energien den trenger med et lavt karbonavtrykk.

Eriksen avslutter med å trekke frem Johan Sverdrup som 25 ganger mer energieffektivt i produksjon enn verdensgjennomsnittet.

Derfor mener vi feltet er et godt eksempel på hvordan vi kan bidra til å levere energi med så lave utslipp som mulig. I annonsen sier vi at Equinor skal gjør det vi kan for å få ned utslippene, slik at energien forsynes på best mulig måte.

På et oppfølgingsspørsmål der Eriksen blir bedt om å konkretisere om selskapet mener at elektrifiseringen av produksjonsprosessen bidrar vesentlig til å løse et av verdens største problemer, viser han til det første svaret.

 – Elektrifisering er et viktig bidrag, men vi er fremdeles avhengig av både andre tiltak og at vi som forbrukere bidrar til å redusere forbruket.


 

- Annonse -