Haldens kommuneansatte deler sine elbiler med innbyggerne på kvelden

Denne uka, nærmere bestemt fredag 1. februar, lanseres en delebilordning i Halden som er unik for Norge. Etterhvert skal elsykler også innlemmes.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

40 elbiler som er innkjøpt av Halden kommune inngår i ordningen. På dagtid brukes de av de kommuneansatte, men etter klokka 16.00 frigjøres bilene til private som kan få leie dem.

– Vi er først i landet til å gå inn i framtida på dette området, sier ordfører i Halden, Thor Edquist, til nettstedet til Klima Østfold.

Det er i hovedsak kjøpt inn Wolksvagen E-golf og Nissan Leaf, men to Jaguar I-Pace skal også stå på Halden kommunes elbilstall. I overkant av 30 ladestasjoner er installert i Halden, og flere skal komme. Det skal også installeres ladepunkter i boligområdene.

Det er selskapet Mobility Park som har levert delingstjenesten som benyttes. Løsningen har delvis kommet i stand ved hjelp av de statlige klimasatsmidlene. Prosjektet i Halden ble tildelt 2,5 millioner kroner fra den potten.

Fra v.: Satssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, kommunikasjonsrådgiver Martin Vik og ordfører Thos Edquist (Foto: Klima Østfold).

Reduksjon av kostnader og utslipp

Ifølge kommunesamarbeidet Klima Østfold var det kommunikasjonrådgiver Martin Vik som klekket ut idéen. Han hadde resonnert seg fram til at kommunen neppe hadde noen god oversikt over hvor store utgifter som går til bilhold når det gjelder leasing, kjøp, verditap, vedlikehold og kjøregodtgjørelse. Da han kikket nærmere på tallene fant han at at kjøregodtgjørelsene i Halden kommune alene er på 2,3 millioner kroner årlig. Mange av turene var på under tre kilometer. I tillegg kom utgiftene på bilene som de ansatte trenger for å utføre arbeid – særlig i helsesektoren.

Ordningen vil spare 120 tonn CO2-utslipp årlig i kommunen.

– Samtidig kan dette være en løsning som gjør at folk lar være å kjøpe bil nummer to. Hvis de har en bil tilgjengelig av og til når de trenger en ekstra, sier Martin Vik.

Gir også en sosial gevinst (se video)

– 1000 barn lever i lavinntektsfamilier i Halden, og mange av dem er med på fritidsaktiviteter, men har foreldre som ikke disponerer bil. Delbiler fra dette prosjektet kan være en løsning som gir flere muligheten til å følge barna, sier Astrid Nordstrand i NAV. Ifølge henne er det sjelden at slike mobilitetsløsninger også gir nye muligheter for lavinntektsgrupper slik dette tiltaket gir.

Når de 20 elsyklene innlemmes i systemet skal bruken av disse stimuleres ved hjelp av appen som følger systemet. Dersom elbilen i ærendet skal kjøres mindre enn tre kilometer blir brukeren spurt om hun/han ikke kan bruke elsykkelen i stedet, og slik forflytte seg enda mer miljøvennlig.


 

- Annonse -